Test Aankoop: “Verzekeringen voor smartphones zijn hun geld niet waard”

Je smartphone gebarsten na een val? Zelfs als je een verzekering neemt, wordt het niet altijd vergoed. Foto: shutterstock

Durft u uw smartphone al eens laten vallen? Of vreest u dat uw dure iPhone gestolen zal worden en denkt u er daarom over na om een extra verzekering te nemen? “Dat is maar zelden een goed idee”, meldt consumentenorganisatie Test Aankoop. “Een analyse toont aan dat zo’n verzekering buitensporig duur is en bovendien zo veel beperkingen bevat dat je in vele gevallen naast een vergoeding grijpt.”

Hoge premie, beperkte dekking

“Dat er iets schort aan de dekkingsvoorwaarden van de verzekeringen voor smartphones konden we vijf jaar geleden al vaststellen”, aldus Test Aankoop-woordvoerder Simon November. “Van de 24 geanalyseerde verzekeringen bleek er geen enkele van voldoende kwaliteit. Dat er sinds die tijd niets veranderd is, valt sterk te betreuren, zeker gezien intussen ook de Ombudsman voor Verzekeringen het aantal klachten zag toenemen.”

In een rapport van 2016 stonden onder meer volgende opmerkingen al te lezen: “Een veeleer beperkte omvang van de waarborgen” en zelfs “een lege doos”. “De problemen zijn vandaag nog steeds dezelfde”, gaat Test Aankoop voort. “Ten eerste is er de prijs. Die is niet in verhouding tot de aankoopprijs van het toestel. Voor goedkope toestellen tot 200 euro betaal je een jaarpremie van minstens 72 euro voor een - in theorie - voldoende uitgebreide verzekering. Bij toestellen vanaf 600 euro loopt dat al op tot minstens 129 euro per jaar. In de meeste gevallen komt het erop neer dat de premie ongeveer 20 procent van de aankoopsom bedraagt. Het is alsof je een wagen van 20.000 euro zou verzekeren voor 4.000 euro per jaar. Daar komt nog bij dat je in het geval van een schadevergoeding bijna nooit de volledige som terugbetaald krijgt: meestal is er een vrijstelling die varieert volgens de aankoopwaarde van het toestel.”

“Ten tweede is de kwaliteit van de dekking ondermaats en zijn er tal van uitsluitingen. In de praktijk komt het erop neer dat je bij een schadegeval niet eens zeker bent dat de verzekeraar tussenbeide zal komen. Materiële schade is geregeld voer voor discussie. Is het scherm van je toestel bijvoorbeeld gebarsten na een val, dan wordt dat niet altijd vergoed, omdat de verzekeringsmaatschappij als voorwaarde kan stellen dat er geen tussenkomst is voor louter cosmetische schade – schade die geen invloed heeft op de goede werking van het toestel. Is er daarnaast ook maar enige vorm van nalatigheid mee gemoeid, dan maak je weinig kans. Ook bij gevallen van diefstal kan de dekking enorm variëren en zijn er soms heel specifieke beperkende voorwaarden. Diefstal met geweld of braak valt doorgaans onder de dekking, maar werd je toestel ’s nachts uit je wagen gestolen, dan zullen de meeste verzekeraars niet tussenbeide komen.”

Onvoldoende of vage informatie

Als consument krijg je op het moment van het afsluiten van een contract ook vaak onvolledige informatie. “Hoewel de kwaliteit van die informatie sterk verschilt van verkoper tot verkoper, konden we vaststellen dat maar weinigen op de hoogte waren van de soms heel specifieke, maar toch niet onbelangrijke uitsluitingen van hun verzekeringsproduct. Dit is problematisch omdat je op die manier een verzekering onderschrijft die (zo blijkt meestal achteraf) niet volledig aan je verwachtingen voldoet. Ook de polissen zelf bleken overigens allesbehalve transparant en laten - onder andere omwille van onduidelijke of soms tegenstrijdige formuleringen - ruimte voor interpretatie, wat dan weer tot oeverloze discussies kan leiden over wat nu wel en wat niet onder de waarborg valt.”

Dat er eerder dit jaar een wetsvoorstel goedgekeurd werd, die kennisvereisten oplegt aan iedereen die verzekeringsproducten aanbiedt, is in de praktijk een maat voor niets, aangezien de informatieplicht enkel geldt voor verzekeringen die meer dan 200 euro kosten. “En laat smartphoneverzekeringen daar nu meestal onder blijven.”

Wat eist Test Aankoop?

De kwaliteit van de dekking moet omhoog. “Smartphoneverzekeringen blijken niet alleen zeer duur, maar zijn voor die prijs ook veel te beperkt. De polissen bevatten namelijk heel wat uitsluitingen en tal van bepalingen laten ruimte voor interpretatie.”

Vandaag zijn verkopers van smartphoneverzekeringen niet gebonden aan de algemene informatieplicht voor aanvullende verzekeringen. “De overheid moet de informatieplicht uitbreiden naar (smartphone)verzekeringen goedkoper dan 200 euro.”

Test Aankoop richt zicht tot het FSMA, de autoriteit voor financiële diensten en markten, en aan Kris Peeters (CD&V), de minister bevoegd voor Consumentenzaken, die in april nog liet optekenen dat “het verkooppersoneel en zelfs hun verantwoordelijken dikwijls niet voldoende op de hoogte zijn van het verzekeringsproduct dat beantwoordt aan de vraag van de klant.”

Door mtm