Wetenschappelijke studie: “Immigratie is goed voor de economie”

Foto: Photo News

“Buitenlanders pikken de jobs in van laaggeschoolden.” Of: “De hoge werkloosheid onder ­migranten kost onze ­sociale zekerheid handenvol geld.” Maar volgens onderzoek van de gerenommeerde Duitse denktank IFO zijn we dankzij migratie economisch net beter af. Al is enige nuance toch op zijn plaats.

Geen thema dat de gemoederen meer verhit dan migratie. Ook bij ons. In die mate zelfs dat minister van Financiën Johan Van Overtveldt en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (beiden N-VA) half mei bij de Nationale Bank een studie bestelden om de economische impact van migratie op onze sociale zekerheid, arbeidsmarkt en productiviteit in kaart te brengen. In afwachting van de resultaten (die in de lente van volgend jaar worden verwacht), brengt een nieuwe Duitse studie alvast weer wat wetenschappelijke nuance in dit debat.

De komst van migranten leidde in de twintig bestudeerde ‘rijke’ landen tot een extra economische groei van gemiddeld 1 procent per jaar, zo becijferden de IFO-onderzoekers. De beschikbaarheid van buitenlandse werknemers zet bedrijven ertoe aan om meer jobs te creëren, luidt de verklaring, en daar plukken ook binnenlandse werknemers de vruchten van.

“Je moet dat hoerabericht toch wat nuanceren”, zegt Stijn Baert, professor Arbeidseconomie aan de Gentse universiteit. “Er zijn ook studies die een negatieve impact vonden. Alles draait rond de notie complementariteit. Als het profiel van de migranten complementair is met dat van de lokale bevolking, dan zal er een positieve impact zijn.”

Dat onze economie in de periode 2011-2014 bovengemiddeld baat had bij de migratie (1,7 procent groei per jaar) ­verrast de professor wel, want “onze sociale zekerheid is niet gestoeld op het quid pro quo-principe, waarbij het recht op uitkering pas verworven is als men gewerkt heeft. Terwijl we veeleer een traditie hebben van humanitaire migratie in plaats van economische migratie.”

Of met deze studie het emotionele debat over migratie nu gesloten kan worden, betwijfelt Stijn Baert. “De periode 2011-2014, dat zijn de jaren vóór de vluchtelingencrisis. Niet alleen de aantallen maar ook het profiel van wie nu naar hier komt, verschilt compleet van dat van de migranten uit de bestudeerde periode. En dat zal een invloed hebben op hun intrede in de arbeidsmarkt en dus ook een impact hebben op de sociale zekerheid.”

Door Kristof Simoens
AANGERADEN