Koud kunstje om werken ongemerkt te laten verdwijnen

Overheidsdiensten klungelen met duizenden kunstwerken

© pn

De federale overheidsdiensten hebben duizenden kunstwerken waarvan ze de waarde niet kennen. In sommige gebouwen slingert kunst rond die niet terug te vinden is in een inventaris, zo schrijft De Tijd.

De grootste kunstcollectie bevindt zich bij de FOD Buitenlandse Zaken, met meer dan 4.500 schilderijen, sculpturen en andere kunstwerken. Het professionalisme waarmee Buitenlandse Zaken de kunstcollectie beheert, staat volgens De Tijd in schril contrast tot de toestanden bij andere federale overheidsdiensten. Meestal hebben de administraties geen benul van de waarde van hun collectie. Vaak is er niet eens een inventaris. Het is dus op veel plaatsen een koud kunstje om werken ongemerkt te laten verdwijnen.

De Regie der Gebouwen heeft geen algemene inventaris van de kunstwerken in de meer dan 1.000 overheidsgebouwen die de Regie beheert. Ze rekent erop dat de diensten die de gebouwen bezetten, dat zelf bijhouden.

Bij Financiën ligt heel wat kunst stof te vergaderen. De administratie stelde wel een inventaris op in 2016, maar de waarde van de werken is nooit berekend. Driekwart van een honderdtal schilderijen bij Binnenlandse Zaken wordt niet benut. Van de geleende werken is er een inventaris, maar die is al vijftien jaar oud en niet volledig. Bij Justitie houdt de gevangenisadministratie ook geen inventaris of archief bij van de kunstwerken in de gevangenissen. De federale pensioendienst heeft dan weer wel perfect zicht op zijn 85 schilderijen, die samen 142.000 euro waard zijn. De FOD Mobiliteit en Volksgezondheid hebben dan liever geen kunst meer.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten