“Breid zone 30 uit”: VIAS blij met extra politiecontroles rond scholen, maar vraagt ingrijpende maatregelen

Themabeeld Foto: Photo News

Maandag begint het nieuwe schooljaar, en begeven duizenden kinderen zich opnieuw in het verkeer om van en naar school te gaan. Om dat veilig te laten verlopen, houdt de politie overal in Vlaanderen extra controles op overdreven snelheid, gordeldracht en correct parkeren in de directe omgeving van scholen. Broodnodige controles, beaamt VIAS. Maar het verkeersinstituut vraagt dat de overheid verder gaat, en de snelheidsbeperking tot 30 kilometer per uur uitbreidt tot 300 meter rond scholen.

Gemiddeld raken elke schooldag tien kinderen jonger dan 15 gewond in het verkeer, zo bleek eerder deze week uit cijfers van VIAS. En vorig jaar overleden bij verkeersongevallen veertien kinderen jonger dan 15 jaar. Voor alle duidelijkheid: 10 jaar geleden waren er nog 36 dergelijke dodelijke ongevallen, de verkeersveiligheid is er de jongste jaren dus fors op verbeterd. “Maar toch gebeurden vorig jaar 3.602 ongevallen waarbij een kind gewond geraakte”, waarschuwt woordvoerder Stef Willems van VIAS.

De politie van het West-Vlaamse Izegem hield vorige week dan ook al eens een waarschuwingsactie, om chauffeurs te herinneren aan de maximumsnelheid rond scholen. “Maandag start het nieuwe schooljaar, en met deze controles willen we de weggebruikers nog eens wijzen op de snelheidsbeperking”, aldus commissaris Carl Vyncke. Die herinnering was blijkbaar nodig: één op de zeven bestuurders werd geflitst omdat hij of zij te snel reed. “En in de loop van de volgende weken zijn er in de schoolomgevingen nog meer controles gepland”, waarschuwt Vyncke.

Ook andere politiezones zijn vast van plan om tijdens de eerste dagen van het schooljaar extra te controleren. Niet alleen op snelheid, maar ook op het dragen van de autogordel en op parkeren. “Nog te veel ouders laten hun auto op het trottoir achter wanneer ze hun kind afzetten aan school, en brengen daarmee andere kinderen in gevaar.”

De politie wijst er nog eens op dat in de omgeving van scholen maximaal 30 km/u mag gereden worden. Buiten de schooluren kan dat op sommige plaatsen 50 km/u zijn, als dat aangegeven wordt op dynamische borden. Bij overdreven snelheid bedraagt de minimumboete 58 euro, voor het niet dragen van de veiligheidsgordel riskeert u een boete van 116 euro, op het trottoir parkeren kan u 174 euro kosten. Om nog niet te spreken over het feit dat u het leven van kinderen in gevaar kan brengen.

Fietsersbond: “Zo verschuif je de verkeersonveiligheid gewoon”

Die controles zijn dan ook broodnodig, beaamt de Fietsersbond. Maar die vraagt ook om meer aandacht voor drukke fietsroutes, en niet enkel voor de directe omgeving rond scholen. Bijvoorbeeld door meer te investeren in veilige fietsroutes, dan bijvoorbeeld in het principe van schoolstraten (waarbij de straat waarin de school is gevestigd volledig of deels autovrij wordt gemaakt).

“We zijn zeker niet tegen schoolstraten, maar in feite verschuif je de verkeersonveiligheid dan gewoon”, zegt woordvoerder Wies Callens. “Beter is om de veel gebruikte fiets- en wandelroutes van en naar school in hun geheel aan te pakken, door over de ganse lengte van die trajecten alle zwarte punten weg te werken. Want we weten uit onderzoek dat ouders hun kinderen sneller verbieden om te voet of met de fiets naar school te gaan, wanneer zich op de route één zo’n zwart punt bevindt.”

LEES OOK. Vanaf wanneer kan je kind alleen naar school fietsen? (N+)

VIAS: “Breid zone 30 uit tot 300 meter rond scholen”

Een ander geluid valt te horen bij VIAS. Het verkeersinstituut wijst erop dat veel van de dodelijke ongevallen met schoolkinderen zich net buiten de zone 30 rond een school voordoen. “Het voorstel van de Fietsersbond klinkt mooi in theorie, maar is moeilijk in de praktijk te brengen. Want wat zijn ‘fietsroutes’ als kinderen uit allerlei richtingen naar een school komen?”, aldus woordvoerder Stef Willems. “We weten uit onderzoek dat de directe omgeving van scholen nu veilig is, maar dat de meeste ongevallen met schoolkinderen gebeuren in een straal van 300 meter rond de school. We vragen daarom al langer dat de overheid de zone 30 rond scholen vergroot, zodat de snelheid bij die ongevallen alvast lager ligt.”

“Dat kan door de verkeersinfrastructuur aan te passen, maar ook door die te handhaven. Want die maximumsnelheid wordt niet altijd en overal gerespecteerd. Dat is soms ook logisch: een chauffeur die om 3 uur ’s nachts passeert aan een school, gaat niet trager rijden. Daarom zijn we al langer vragende partij voor meer dynamische verkeersborden.”

20 miljoen euro van Weyts

Die ingrepen kunnen mogelijk uitgevoerd worden met de 20 miljoen euro die Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) vrijmaakt voor concrete maatregelen voor veilige schoolomgevingen. Weyts mikt op kleine, gerichte ingrepen om het onveiligheidsgevoel weg te nemen.

“Een school ligt vaak aan een lokale weg en ik wil lokale besturen verleiden om kleine ingrepen te doen die de schoolomgeving veiliger maken”, zegt Weyts. “Grote infrastructuurprojecten moeten lange procedures doorlopen, maar kleine ingrepen kunnen veel sneller een concreet verschil maken.” Het gaat bijvoorbeeld om ingrepen die het onmogelijk maken om nog te parkeren aan de schoolpoort of om het instellen van schoolstraten, die autovrij zijn bij het begin en einde van de lesuren. Ook op de gewestwegen wil de minister een verhoogde inspanning.

Weyts wil dat het thema ‘veilige schoolomgeving’ opgepikt wordt in de lokale campagnes voor de gemeenteraadsverkiezingen. Zo zullen de volgende gemeentebesturen zich verbonden hebben aan verkeersveilige schoolomgevingen en zijn ze gestimuleerd om meteen aan de slag te gaan. Als extra stimulans introduceert de minister ook hier het principe van ‘1 euro voor 1 euro’. Als een aantredend gemeentebestuur in het nieuwe beleidsplan een concreet investeringsbedrag voorziet voor schoolomgevingen, dan legt Weyts daar hetzelfde investeringsbedrag naast.

Door tg, wer, jvh
VOOR ABONNEES