Prijzen de voorbije 17 jaar sterk gestegen: vooral alcohol, tabak en onderwijs duurder geworden

Bron © eurostat

Foto: ss

Tussen 2000 en 2017 zijn de prijzen in de Europese Unie met zo’n 36 procent gestegen. Ook in ons land is het leven de voorbije 17 jaar duurder geworden.

De grootste stijging op Europees niveau werd geregistreerd voor ‘alcoholische dranken en tabak’ en ‘onderwijs’, met een prijsstijging van meer dan 90 procent. Als we enkel naar België kijken, blijkt dat ons land in beide gevallen onder het Europese gemiddelde zit, met respectievelijk 74.8 en 69.2 procent.

De prijs voor kledij en schoenen is de voorbije 17 jaar in de EU nauwelijks gestegen, maar in België zijn de prijzen in dat segment wél naar boven gegaan, met een kleine 15 procent. Een gelijkaardige stijging zien we in ons land voor medische zaken (zoals een dokters- of tandartsbezoek of medicijnen) en voor recreatie en cultuur. Bij dat eerste ligt ons land met die stijging ruim onder het Europese gemiddelde, bij recreatie en cultuur kende ons land een grotere stijging dan het gemiddelde in de EU.

Een veel grotere stijging kunnen we optekenen in de voedingssector: niet-alcoholische dranken en voeding is maar liefst 48,1 procent duurder geworden tussen 2000 en 2017.

De prijsstijging in de woonsector en voor gas en elektriciteit loopt in België gelijk met de EU: zo’n 56 procent.

Communicatie

Er is maar één sector waarin de prijzen zowel op niveau van de EU als op Belgisch niveau tussen 2000 en 2017 zijn gedaald: in de communicatiesector. Smartphones, internetabonnementen, telefoonkosten,... zijn in die jaren met 14,8 procent gedaald. Het gemiddelde in de EU ligt op een daling van 21,7 procent.

Wat de rest van Europa betreft: in zowat alle sectoren is de inflatie in Roemenië het grootst. Daar zijn de prijzen op sommige vlakken de voorbije 17 jaar met maar liefst 500 procent gestegen. Enkel wat gezondheidszorg betreft staat Roemenië niet bovenaan het lijstje, hoewel de prijzen op dat vlak in Roemenië ook zijn gestegen met 116 procent.

De volledige cijfers kan je terugvinden in onderstaande infografiek:

Door lbo
AANGERADEN