“Oversteek Middellandse Zee nog dodelijker. Per achttien vluchtelingen die de oversteek wagen, sterft er één”

Bron © BELGA

Foto: AFP

De oversteek van de Middellandse Zee is nog dodelijker geworden dan een jaar geleden. Dat zegt de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR in een nieuw rapport ‘Desperate Journeys’.

Uit het rapport blijkt dat het totale aantal mensen dat in Europa aankomt, is gedaald, maar dat het sterftecijfer sterk is gestegen, vooral voor degenen die via de Middellandse Zee de oversteek wagen. Voor elke 18 personen die de Middellandse Zee overstaken tussen januari en juli 2018, was er één persoon die vermist verklaard werd of dood ging. Dat is een groot contrast met dezelfde periode in 2017, toen die verhouding nog lag op één dode voor elke 42 mensen die de Middellandse Zee overstak, zegt de UNHCR.

Het Desperate Journeys-rapport toont daarnaast aan dat tot nu toe meer dan 1.600 mensen zijn gestorven of vermist zijn geraakt terwijl ze Europa probeerden te bereiken. Nog: langs de Centraal-Middellandse route zijn sinds het begin van 2018 tien incidenten geweest waarbij 50 of meer mensen zijn gestorven, de meeste na hun vertrek uit Libië. Zeven van die incidenten gebeurden sinds juni.

“Dit rapport bevestigt eens te meer dat het Middellands Zeegebied een van ’s werelds meest dodelijke is”, zegt Pascale Moreau, directrice voor het Europees Bureau van UNHCR. “Met de daling van het aantal mensen dat Europa bereikt, is dit niet langer een test of Europa de aantallen kan beheren, maar wel of Europa de menselijkheid kan opbrengen om die levens te redden.”

De UNHCR riep de afgelopen maanden op tot een voorspelbare, regionale aanpak voor het redden en ontschepen van mensen in nood in de Middellandse Zee. De organisatie vraagt Europa ook om de toegang tot veilige en legale trajecten voor vluchtelingen te verbeteren, onder andere door meer hervestigingsplaatsen te creëren en obstakels voor gezinshereniging weg te nemen.

Het rapport dringt er bij de staten daarnaast op aan om diegenen die om internationale bescherming vragen gemakkelijker toegang te verlenen tot asielprocedures. Het roept op om de mechanismen te versterken om bescherming te geven aan kinderen die alleen reizen en asiel zoeken.