Politie mag niet meer oefenen met echte wapens na tragisch ongeval

Foto: belga/rr

De politie mag bij tactische schietoefeningen voortaan geen echte wapens meer gebruiken. Alleen nog speciale, ongevaarlijke oefenwapens, gaande van paintballgeweren tot plastic replica’s van echte wapens. Minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) wil zo drama’s voorkomen zoals bij de Speciale Eenheden, waar een agent tijdens een oefening werd neergeschoten.

Het dramatische ongeval gebeurde tijdens een grote oefening van de Speciale Eenheden, op een oefenterrein van Defensie in het Vlaams-Brabantse Tienen. Verschillende agenten van de gespecialiseerde eenheden namen er in april deel aan een rollenspel, waarbij er ‘goeden’ en ‘slechten’ waren aangeduid, en onder meer een verdachte auto moest worden gestopt.

De agenten die deelnamen aan de simulatieoefening gebruikten hun echte wapens, voorzien van blanco oefenmunitie. In het magazijn van een van de wapens bleef echter een echte kogel achter. Met dramatische gevolgen: een jonge agent die stage liep bij de Speciale Eenheden werd in de buik geraakt, geraakte levensgevaarlijk gewond en blijft levenslang gehandicapt. Alle dergelijke oefeningen zijn sindsdien opgeschort.

Jambon eist nu in een ministeriële omzendbrief dat alle politiekorpsen in het land dergelijke tactische oefeningen voortaan op een veiligere manier organiseren. “De nadruk ligt bij dergelijke oefeningen toch eerder op de tactiek, dan willen we geen levens in gevaar brengen door echte wapens te gebruiken”, aldus de woordvoerder van Jambon.

Paintballgeweren

“Concreet zullen dergelijke oefeningen enkel nog mogen gebeuren met speciale oefenwapens, waar geen echte munitie mee kan worden afgevuurd”, aldus ACV-vakbondsafgevaardigde Joery Dehaes. Het gaat dan om professionele paintballgeweren, airsoftwapens of ook echte wapens die weliswaar goed zichtbaar door specialisten onklaar zijn gemaakt, doordat bijvoorbeeld de loop is vervangen. Mogen ook worden gebruikt: wapens die uit plastic zijn nagemaakt. “Samengevat: bij dergelijke oefeningen mag voortaan in de verste verte geen enkel écht wapen in de buurt komen”, aldus nog Dehaes.

Volgens zowel minister Jambon als de vakbonden is het voor agenten – ook die van de Speciale Eenheden – perfect mogelijk om zich met dergelijke oefenwapens even goed te trainen. “De grote wapenfabrikanten hebben van elk wapen een oefenvariant, die enkel blanco munitie of verfkogels kan afvuren, maar die voor het overige qua gewicht en afmetingen perfect overeenkomt met de echte wapens”, aldus Dehaes. Ondanks het gebruik van onschuldige wapens blijft het dragen van een kogelwerend vest verplicht.

In schietstanden van de politie kan nog wel met echte munitie worden geoefend. “Maar dat gebeurt dan in streng gecontroleerde omstandigheden, waarbij er sowieso enkel op een doel wordt geschoten”, aldus nog het kabinet Jambon.

Door Werner Rommers