Rekenhof: “Federale administraties volgen regels bij overheidsopdrachten niet”

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: Shutterstock

De federale administraties nemen het niet al te nauw bij de toepassing van de regels bij de aankoop van goederen of diensten. Dat blijkt uit een verslag van het Rekenhof.

De waakhond van de overheid stelde inbreuken vast bij de gunning van de opdrachten, maar ook bij de uitvoering van de regels verliep niet alles volgens het boekje. Verschillende departementen gaven intussen aan dat er al verbeteringen werden doorgevoerd of dat er aanpassingen zullen volgen.

Het Rekenhof nam in 2016 en 2017 een reeks overheidsopdrachten onder de loep die acht federale departementen of instellingen hadden toegewezen voor de aankoop van goederen of diensten. Die vallen onder de strenge regels van overheidsopdrachten en de begrotingswetgeving. De regels moeten er immers voor zorgen dat iedereen gelijke toegang heeft tot de opdrachten en dat het geld correct wordt besteed.

Inbreuken

Een eerste probleem waarop het Rekenhof stuitte, was dat het bij verscheidene onderzoeken moeilijk was om volledige en overzichtelijke aankoopdossiers te krijgen. Maar ook bij de gunning kwamen inbreuken aan het licht. Die situeerden zich bij de toepassing van de regels op de mededinging, de motivering van de keuze voor een onderhandelingsprocedure, de raming, de looptijd, het toegangsrecht, enzovoort. De beslissingen werden ook niet altijd voldoende gemotiveerd en meegedeeld.

Bij de uitvoering van de opdrachten liep het ook meermaals mis. Daar waren er vooral problemen rond de borgtocht, de oplevering en de wijziging van de opdrachten. Voor een aantal departementen herinnert het Rekenhof aan de regels over de verificatie- en afbetalingstermijnen en de verwijlinteresten.

Het Rekenhof onderzocht ook de overheidsopdrachten voor de aanschaf van voertuigen in de departementen. Blijkbaar beschikt de overheid niet over een gecentraliseerde, betrouwbare en exhaustieve inventaris van haar wagenpark. Oorzaak zijn de vele rapporteringswijzen die niet uniform zijn en manco’s vertonen. De gegevens brengen ook geen getrouw beeld van de milieutoestand van het wagenpark.

AANGERADEN