Regering heeft beslist: geen opvallende logo’s of aantrekkelijke kleuren meer op pakjes sigaretten of roltabak

De federale regering heeft een akkoord bereikt over de invoering van neutrale sigarettenverpakkingen in ons land. Pakjes bevatten straks geen opvallende logo’s of aantrekkelijke kleuren meer. De maatregel geldt ook voor roltabak

De verpakking van sigaretten in Belgische winkels zal er straks helemaal anders uitzien. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) kondigde de komst van neutrale verpakkingen al eerder aan, maar een akkoord binnen de federale regering bleef lang uit. Dat is er nu toch, vernam Het Nieuwsblad. Vanaf wanneer de nieuwe pakjes in de winkel liggen, is nog niet duidelijk.

Een neutrale verpakking betekent dat er geen duidelijke logo’s meer te zien zijn, en geen opvallende of herkenbare kleuren. De waarschuwingen en afschrikwekkende foto’s blijven behouden.

LEES OOK. Wat als een pakje sigaretten 25 euro kost: zou dat ook in België werken? (+)

Gezondheidsexperts vragen al veel langer om de maatregel, onder meer om het aantal jongeren dat begint met roken, te verkleinen. Jongeren zouden extra gevoelig zijn voor de effecten van reclame. In België is er een reclameverbod op tabak, maar niet in verkooppunten. In landen zoals Australië, maar ook in Frankrijk en het VK, gebruiken ze al langer neutrale pakjes.

Tabakologe Els Bosch van Rookstopcoach.be, een associatie van tabakologen die mensen helpt om te stoppen met roken, reageert tevreden op de beslissing van de federale regering om neutrale verpakkingen te verplichten voor roltabak en sigaretten. “Ik ben verrast dat het er zo snel is doorgekomen”, zegt Bosch, die enkele maanden geleden nog de vrees uitte dat de tabaksindustrie met lobbywerk voor (lang) uitstel zou kunnen zorgen.

Bosch stelt in een eerste reactie dat verstokte rokers weliswaar hun sigaretten of tabak niet links zullen laten liggen omwille van een blanco verpakking, maar dat de maatregel wel erg nuttig kan zijn voor jongeren die nog niet lang roken of op het punt staan te beginnen. “Voor die doelgroep is het belangrijk dat ze niet meer verleid wordt met allerlei kleuren en opvallende verpakkingen”, zegt Bosch. “Zo kunnen we een echte rookvrije generatie creëren.”

Tabakslobby

De voorbije maanden was er binnen de federale regering felle discussie over de pakjes. Nog voor de zomer kwam de maatregel al een aantal keren op de ministerraad maar zonder dat er een akkoord werd bereikt. De tabaksindustrie heeft zich al die tijd fel verzet en startte zelfs een lobbycampagne, waarbij ze ook politici benaderde.

“Dit is een zeer belangrijke beslissing die we vandaag nemen. De verpakking van sigaretten en roltabak onaantrekkelijker maken is erg belangrijk in de strijd tegen tabak, dat blijkt ook duidelijk uit buitenlandse voorbeelden. Onze administraties gaan nu meteen aan de slag, zodat we dit zo snel mogelijk kunnen invoeren in ons land”, zegt De Block.

Dagbladhandelaars ontgoocheld

De sector van de dagbladhandelaars betreurt dat de federale regering het neutrale sigarettenpakje wil invoeren. In een gezamenlijk persbericht noemen de vakverenigingen Prodipresse en Perstablo de beslissing “emblematisch”. Volgens hen zal de maatregel “niets veranderen aan het gedrag van rokers”. Integendeel, de ingreep kan volgens de verenigingen wel eens de doodsteek zijn voor de laatste buurtwinkeltjes. De sector dringt aan op compensaties.

De twee vakorganisaties, die de dagbladhandelaars in het noorden en het zuiden van het land vertegenwoordigen, verwijzen naar studies die in Frankrijk zijn uitgevoerd en die volgens hen allesbehalve duidelijk zijn over het effect van het neutrale pakje op het tabaksgebruik. Ze vinden ook dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) zich voor haar beslissing baseert op “onbekende studies” met “veel inconsistenties op het vlak van data en met gedeeltelijke informatie”.

De organisaties betreuren verder dat zij niet betrokken zijn geweest bij het overleg en voorzitters Xavier Deville (Prodipresse) en Yannick Gyssens (Perstablo) vragen zich af of de regering ook compensaties voorzien heeft voor de betrokken dagbladhandelaars. Volgens hen zal de maatregel voor de handelaars zeker een impact hebben op hun werk. Zij schatten dat hun werkdag met minstens een half uur zal verlengen “bovenop de gebruikelijke 12 uur per dag die men al doet”.

De bedoeling was om de beslissing te nemen vóór 1 juli. In dat geval kon de maatregel ingaan vanaf 1 januari 2019, met een overgangsperiode van zes maanden of een jaar.

Door jom
VOOR ABONNEES