2017 was een erg dodelijk jaar: in deze gemeentes vonden het vaakst moord en doodslag plaats

In 2017 steeg het aantal dodelijke slachtoffers door geweld aanzienlijk. En dat in àlle regio’s van ons land. Dat blijkt uit definitieve cijfers van de federale politie. Opvallend: in La Bruyère, een gemeente in Namen, waren meer moordzaken dan in grootsteden als Antwerpen en Brussel.

evdg, nkdr

De statistieken liegen er niet om: 2017 was een donker jaar op het gebied van moord en doodslag in ons land. Er werden maar liefst 897 gevallen van doodslag (waaronder ook de poging tot) geregistreerd en 249 gevallen van moord. Die cijfers zijn goed voor een totaal van 1146 incidenten.

Het verschil met de cijfers van tien jaar geleden is groot. Zo werden in 2007 in totaal ‘slechts’ 186 moorden en 727 gevallen van doodslag geregistreerd.

Overal stijgend aantal

De meest opvallende tendens is dat de cijfers in àlle regio’s van ons land stijgen: van 498 naar 557 geregistreerde incidenten in Vlaanderen, van 389 naar 421 in Wallonië en van 163 naar 168 in Brussel.

Het onderscheid in definitie van de twee juridische termen is daarbij niet onbelangrijk: doodslag plegen betekent ‘iemand opzettelijk doden zonder voorbedachten rade’, een moord plegen betekent ‘iemand opzettelijk doden mét voorbedachten rade’. Beide misdrijven worden nog verder onderverdeeld, bij moord tellen we dodelijke slachtoffers door onder meer vergiftiging (37), kindermoord (4) en moord ten gevolge van brandstichting of ontploffing (7).

© Federale politie

Poging tot doodslag

Niet enkel tussen moord en doodslag wordt een onderscheid gemaakt, ook de pogingen tot doodslag wegen zwaar door in de cijfers. Dit is de poging tot het opzettelijk iemand van het leven beroven (er moet ook sprake zijn van een voornemen van de dader én de dader moet al begonnen zijn met de uitvoering ervan).

Zo valt op voor Antwerpen dat daar 14 gevallen van moord of doodslag werden geregistreerd, maar er in totaal wel 134 ‘pogingen tot’ waren. Een hoog cijfer ten opzichte van 2016, toen was de som van beide cijfers 107. Ook Mechelen scoort hoog in pogingen tot: 19 om precies te zijn, waarvan geen enkele uiteindelijk voltooid werd. In Brussel is er sprake van 11 dodelijke incidenten en 35 pogingen.

Op onderstaande kaart worden de cijfers van het aantal gevallen van (poging tot) doodslag weergegeven per stad of gemeente in Vlaanderen voor het jaar 2017.

(lees verder onder de kaart)

Dodelijkste gemeente

Een van de dodelijkste plekken in ons land is La Bruyère, een landelijke gemeente in de provincie Namen. Daar werden 19 gevallen van doodslag geregistreerd. Een opvallend hoog cijfer in vergelijking met grootsteden als Brussel (11) en Gent (5). De oorzaak is echter niet ver te zoeken: een verpleegkundige wordt ervan verdacht 19 patiënten vergiftigd te hebben in het rusthuis waar hij werkte. Het cijfer wordt nog niet bevestigd door het parket, het onderzoek naar de verdachte is nog niet afgerond.

Antwerpen volgt met 14 geregistreerde incidenten, Brussel met 11, Luik met 7, Charleroi met 6 en vervolgens Gent met 5. Het grootste deel bevindt zich in het Franstalige deel van ons land.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten