Federale politie zet nieuw soort agenten in voor bewaking kerncentrale Doel

Foto: Hollandse Hoogte / Flip Franssen

Voor het eerst zijn in ons land zogenoemde beveiligingsagenten van de federale politie ingezet. Zo’n twintig bewakingsagenten zullen voortaan de kerncentrale van Doel in de Antwerpse haven beveiligen.

Binnenlandse Zaken wil op termijn 1.600 van deze beveiligingsagenten in dienst nemen, die naast de kerncentrales ook luchthavens, internationale instellingen, de koninklijke paleizen en “kritieke” infrastructuur zullen bewaken.

De regering wil met dit korps Beveiliging van de federale politie (DAB) verhinderen dat volwaardige politie-inspecteurs deze “statische” bewakingsopdrachten moeten uitvoeren, waardoor de verschillende politiekorpsen zich niet op hun kerntaken kunnen concentreren.

Vakbonden opgetogen

De militaire vakbonden reageren bijzonder opgetogen op het nieuws dat de eerste beveiligingsagenten van de federale politie op het terrein zijn ingezet. Ze hopen dat er nu stilaan een streep kan worden getrokken onder de verschillende bewakingsopdrachten die ook de militairen kregen toebedeeld na de terroristische aanslagen. Volgens de bonden kunnen militairen door die opdrachten zich onvoldoende voorbereiden en trainen.

Defensie beklemtoont dat nog zeker tot begin november ook militairen de kerncentrale van Doel zullen blijven bewaken. Begin november bekijkt de regering opnieuw of de inzet van Defensie voor bewakingsopdrachten gehandhaafd blijft, of eventueel wordt afgebouwd.

Door wer