Jambon eist onderzoek naar ongeschikte politiekandidaten: “Zo grof dat we het niet kunnen geloven”

Bron © BELGA

Foto: Photonews, Bart Dewaele

“Zo grof dat we het niet kunnen geloven.” Zo noemt de woordvoerder van Jan Jambon (N-VA) de voorbeelden van ongeschikte politiekandidaten die toch door de selecties raken waarover u eerder bij ons kon lezen. De minister van Binnenlandse Zaken gaf de federale politie meteen opdracht de opgesomde gevallen zo spoedig mogelijk “tot op het bot” uit te zoeken. Intussen klinken ook uit vakbond- en oppositiehoek harde woorden.

Uit een onderzoek van De Standaard blijkt dat de politie door het grote tekort aan agenten ongeschikte kandidaten aanvaardt. Ondanks negatieve adviezen zouden zelfs kandidaten met een verleden als harddrugsmisdadiger, vechtersbaas of zware verkeerscrimineel door de selectie raken. Ook mensen die bij vorige deelnames aan de selectie geweerd werden wegens leugenachtig gedrag, een band met Syriëstrijders of andere gevaren in hun omgeving, werden recentelijk toegelaten tot de politieopleiding.

Nog volgens de krant is er daarbij sprake van politieke druk, maar dat ontkent de minister. “Op geen enkele manier wordt er politieke druk uitgeoefend om agenten door te laten. Wel integendeel”, aldus woordvoerder Olivier Van Raemdonck. De federale politie sluit zich daarbij aan. Daar klinkt het dat het “inderdaad de bedoeling is om het aantal aspiranten te verhogen”, maar dat “de aantallen niet op maat van de behoeften worden afgestemd”, en dat er van politieke druk geen sprake is.

De federale politie heeft alvast bevel gekregen de opgesomde gevallen zo spoedig mogelijk “tot op het bot” uit te zoeken. “Alle mogelijke stappen worden genomen om uit te zoeken wat het waarheidsgehalte hier van is”, klinkt het bij Jambon.

LEES OOK. Politie aanvaardt door tekort ook ongeschikte kandidaten: “Er slagen mensen die we hier nooit willen zien werken”

Jambon eist onderzoek naar ongeschikte politiekandidaten: “Zo grof dat we het niet kunnen geloven”
Jan Jambon Foto: BELGA

“Het zal sommige mensen te heet onder de voeten worden”

Bij het kabinet wijst men er op dat de selectieprocedure en de rekruteringsdienst worden hervormd. Die procedure loopt nu veel te traag. “Het duurt soms een jaar vooraleer kandidaten de uitslag van een proef weten”, zegt de woordvoerder. “We vermoeden dan ook dat het te heet onder de voeten wordt van mensen in die rekruteringsdienst”, aldus Van Raemdonck over de aangehaalde voorbeelden.

De hervorming van de selectieprocedure is bezig, op basis van een doorlichting van dat rekruteringsproces door KPMG. Een betere rekruteringscampagne staat in de steigers, het rekruteringsproces wordt geoptimaliseerd en versneld en de opleiding wordt verbeterd. “De selectieprocedure loopt nu te lang. De proeven liggen te ver uiteen”, klinkt het. “Na jaren van onderinvestering zijn we bezig aan een zware inhaaloperatie”.

Steun van liberale vakbond

Jambon krijgt in die versie van de feiten steun van de liberale politievakbond VSOA, die naar eigen zeggen “sterk twijfelt aan enkele dossiers”. VSOA Politie-ondervoorzitter Vincent Houssin zegt niet op de hoogte te zijn van dergelijke dossiers, en meent dat het geen toeval is dat dit alles gebeurt nu een hervorming van de rekruteringsdienst er aan zit te komen. “Dat zal steken op bepaalde niveaus”, aldus de vakbondsman, die ook bevestigt dat de huidige selectieprocedure erg tijdrovend en erg stroef is.

Nog volgens Houssin gebeurt het moraliteitsonderzoek bij kandidaten voor de politie “zeer streng” door de lokale politie, en ligt de uiteindelijke verantwoordelijkheid bij de rekruteringsdienst. Druk om de lat lager te leggen door minister Jambon is er volgens de vakbondsman niet. “De minister zet druk in positieve zin, door 1.400 mensen aan te werven”.

Christelijke vakbond: “Pure schande”

Ook bij de christelijke vakbond ACV Politie houdt men een slag om de arm, maar daar klinkt het al iets forser: “Een pure schande als dit klopt, maar ik vrees ervoor: dit zou een enorme klap voor het imago van de politie betekenen. Dit moet onderzocht worden”, aldus Joery Dehaes. De vakbondssecretaris zegt geen concrete aanwijzingen te hebben over de aangehaalde voorbeelden, maar er zijn wel signalen dat er politiekandidaten slagen die niet het vereiste niveau halen. “Niet het vereiste niveau van motivatie, kennis of attitude”, aldus Dehaes.

De vakbond vindt het hoe dan ook onaanvaardbaar dat de lat voor politiekandidaten lager zou worden gelegd. “We krijgen signalen dat er los wordt omgesprongen met de selectieprocedure. We moeten inderdaad het tekort aan agenten oplossen, maar dit mag nooit ten koste gaan van de kwaliteit”.

Volgens de vakbond is één van de problemen de chronische onderbezetting van de rekruteringsdienst. “Er zijn elk jaar 8.000 à 9.000 kandidaten. Toch is men er niet in geslaagd dit jaar meer dan een zevenhonderdtal agenten aan te werven”.

Jambon eist onderzoek naar ongeschikte politiekandidaten: “Zo grof dat we het niet kunnen geloven”
Kris Peeters Foto: ISOPIX

Kris Peeters: “Ga kabinet-Jambon om tekst en uitleg vragen”

Ook vicepremier Kris Peters (CD&V) las het nieuws naar eigen zeggen “met bezorgdheid”. “Bij de aanwerving van nieuwe politierekruten moet de kwaliteit worden gegarandeerd. De overheid moet daarbij investeren in mensen. Het kan niet dat voor het onderdeel integriteit de lat naar omlaag wordt gelegd. Ik ga dan ook tekst en uitleg vragen aan het kabinet van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon”, klinkt het.

Peeters beseft dat de toegenomen veiligheidscultuur en het tekort aan politieagenten “druk” op de ketel zet. “Dat impliceert dat sommige normen kunnen worden bijgesteld, bijvoorbeeld inzake fitheid, lengte of diploma. Daarmee kan ik leven. Maar op het vlak van integriteit moet de lat even hoog blijven. De politie heeft het monopolie over het gebruik van legitiem geweld. Een politieman moet oké zijn.”

Jambon eist onderzoek naar ongeschikte politiekandidaten: “Zo grof dat we het niet kunnen geloven”
Jinnih Beels Foto: if

Jinnih Beels: “Niet alleen cowboys en rambo’s nodig”

Ook SP.A-politica Jinnih Beels benadrukt dat de lat nooit te laag gelegd mag worden. “Ik zou liegen als ik zou zeggen dat ik verrast ben”, erkent Beels, zelf tot drie jaar geleden aan de slag bij de politie. “Die selectieproblemen bestaan al jaren. Ik heb herhaaldelijk gevraagd om iets te doen aan de flessenhals, waarbij sommige geschikte kandidaten niet door de rekrutering geraken en andere niet geschikte kandidaten wel. Dat is echter nooit gebeurd.”

Nu wordt de politieleiding gepakt door de realiteit, stelt Beels. “De politie vergrijst, ze verliezen ervaring. Ze hadden op tijd moeten beginnen met aanwerven en met die ervaring door te geven, maar ik heb de indruk dat die inhaaloefening veel te laat begonnen is. Daardoor staat er nu druk op de ketel, maar daarbij mag de standaard nooit verlaagd worden. De politie heeft het monopolie op veiligheid. Daarom mag de lat nooit lager.”

Beels ziet een aantal problemen bij het selectie- en rekruteringssysteem. “Bij onze noorderburen doet de politie aan headhunting, wij zijn daarin te passief, terwijl de politie zelf het beste weet welke profielen nodig zijn.” Daardoor zijn we te afhankelijk van de kandidaten die zich aanmelden, en daarbij zitten te veel dezelfde types, aldus Beels. “We hebben niet alleen cowboys en rambo’s nodig.”

Door jvh, rv
VOOR ABONNEES