Alle transmigranten zullen naar Steenokkerzeel gebracht worden

Bron © BELGA, vrt

Foto: Photo News

Er komt één nationaal administratief centrum voor transmigratie in het centrum 127 bis in Steenokkerzeel, waar iedereen naartoe zal gebracht worden die via ons land illegaal op doortocht is naar het Verenigd Koninkrijk. Dat maken minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) maandag bekend. De maatregel is onderdeel van een heel pakket maatregelen tegen transmigratie.

Het is de bedoeling dat alle personen die via België illegaal op doortocht zijn naar het VK zullen overgebracht worden naar het nieuwe centrum, dat dus geïntegreerd wordt in het huidige gesloten centrum 127 bis. “In een eerste fase zal het gaan om groepen transmigranten die bij grotere acties worden aangetroffen. Maar het is de bedoeling dat op korte termijn alle transmigranten die – waar dan ook in het land – door lokale of federale politie worden opgepakt hiernaartoe worden gebracht”, klinkt het op het kabinet-Jambon.

Alle transmigranten zullen naar Steenokkerzeel gebracht worden
Foto: Bart Dewaele

“Deze problematiek is al een tijdje bezig en zal ook niet zomaar weggaan”, verduidelijkt Jambon de extra inspanningen nog op Radio 1. “Er zit ook een internationale component aan, maar dat wil niet zeggen dat we daarom zelf geen maatregelen moeten nemen op ons grondgebied”.

Lokale politie ontlasten

In het centrum zal de federale politie dossiers administratief afhandelen. Ze kunnen er vingerafdrukken afnemen of opzoekingen in databanken uitvoeren. Maar de betrokken personen zullen er ook opgesloten kunnen worden in afwachting van een beslissing van de Dienst Vreemdelingenzaken. “Dit zal de lokale politiezones substantieel ontlasten”, klinkt het. De federale politie zet extra politievoertuigen in, het leger zorgt dagelijks zelfs voor een bus.

Pakket maatregelen

De maatregel maakt deel uit van een heel pakket maatregelen (zie onderaan) dat Jambon en Francken maandag voorstellen. Zo wordt op korte termijn ook voorzien in de verdubbeling van de capaciteit in gesloten centra, specifiek voor personen die illegaal op doortocht zijn, van 70 naar 160 plaatsen. Op de middellange termijn is het de bedoeling dat Francken bijkomende capaciteit creëert via een plan waar hij nog mee naar de regering zal trekken.

Voor die nieuwe maatregelen kijkt Jambon ook naar de gouverneurs. “We zullen aan de gouverneurs, en dan zeker aan die van West-Vlaanderen, vragen om meer te controleren. Zij staan ook dichter bij de lokale politie en de burgemeesters; ook om alles te coördineren.”

DE NEGEN ACTIEPUNTEN VAN DE NIEUWE MAATREGELEN.

  • In gesloten centra wordt het aantal plaatsen voor transmigranten opgetrokken van 70 naar 160. Vanuit die gesloten centra wordt de terugkeer georganiseerd naar het thuisland of naar het eerste land van binnenkomst in Europa.
  • Intensievere controles op snelwegparkings, in stations, ...Ook in samenwerking met de gouverneurs. Zij krijgen de opdracht te coördineren.
  • Er komt één nationaal administratief centrum voor transmigratie in Steenokkerzeel.
  • Jambon zal toenadering zoeken met Brussels burgemeester Philippe Close (PS), in functie van het ontmantelen van het Maximiliaanpark.
  • Verdere focus op ontmaskering en ontmanteling smokkelbendes via gerechtelijke onderzoeken.
  • Haven van Zeebrugge moet beter beveiligd worden.
  • Intensiever samenwerken met Groot-Brittannië en versterking van Britse grenspolitie in Zeebrugge en op snelwegparkings.
  • Meer beveiliging op snelwegparkings, onder andere met intensieve controles en private bewaking.
  • Meer en intensievere ontradingscampagnes naar potentiële slachtoffers van mensensmokkel om naar ons land te komen: “Bedoeling is om op sociale media de strenge maatregelen die onze regering neemt via gerichte boodschappen naar specifieke nationaliteiten te communiceren”, klinkt het. “Er wordt aan die mensen iets voorgehouden dat niet haalbaar is. Ze denken dat ze naar de UK kunnen gaan, maar dat zal niet lukken. Dat moeten ze weten”, zegt Jambon nog.
Door lbo