Premier Michel wil van België “nieuw Eldorado” maken: 150 miljard euro investeringen

© BELGA

Om het investeringsniveau in ons land op te krikken, zijn er tegen 2030 voor ongeveer 150 miljard euro aan investeringen nodig. Dat staat in het eindverslag van het Strategisch Comité, dat premier Charles Michel in het leven riep om een nationale investeringsstrategie uit te werken. Het moet volgens de premier helpen van ons land een “nieuw Eldorado” te maken “dat aantrekkelijk is voor investeerders.

jvh

De premier zette twee jaar geleden zijn schouders onder het initiatief om paal en perk te stellen aan de onderinvesteringen in ons land. Een Strategisch Comité stelde dinsdag in Tervuren, tijdens een groots opgezet evenement met een pak hoge gasten, zijn eindverslag voor.

In het pact worden voor 150 miljard euro aan belangrijke investeringen naar voren geschoven, waarvan 45 procent voor rekening van de overheid. Ze situeren zich op het domein van de digitalisering, cyberveiligheid, onderwijs, gezondheidszorg, energie en mobiliteit. Die injectie zou de economie jaarlijks met 1,5 tot 2 procent doen groeien tot 2030. Anders gezegd: zonder de investeringen zou tegen 2030 50 miljard euro minder welvaart worden gerealiseerd.

© Photo News

Twee ministers-presidenten willen niet aanwezig zijn bij “propaganda-operatie”

Opvallend: de ministers-presidenten van de Franse gemeenschapsregering, Rudy Demotte, en van de Brusselse regering, Rudi Vervoort, waren niet aanwezig bij de voorstelling. Volgens Le Soir bestempelt de PS het rapport als een “propaganda-operatie” en hebben de betrokken ministers-presidenten nog niet de minste informatie gekregen. “Dat staat haaks op de samenwerking die wij voor ogen hebben en die nodig is om te komen tot het aanzwengelen van investeringen”, zo stelt de PS in de krant.

Premier Charles Michel betreurt de keuze van de twee ministers-presidenten. “Twee ministers hebben beslist tot een boycot. Dat is jammer. Ik zal erop toezien om verder te gaan met iedereen die dat wil, meer bepaald binnen enkele dagen binnen het Overlegcomité”, aldus Michel op de RTBF-radio.

Voorzitter Michel Delbaere benadrukt het belang dat iedereen mee in bad kruipt. Dat gaat zowel over de verschillende overheden in ons land, als de ondernemingswereld, universiteiten en de civiele samenleving. “Zonder samenwerking heeft het geen kans op slagen”, aldus Delbaere.

© Photo News

Groen: “Heeft meer weg van campagnemoment”

Groen en Ecolo reageren teleurgesteld op het investeringspact. “Doodjammer dat het meer lijkt op een campagnemoment”, zegt Kamerlid Kristof Calvo. “Dit is nog lang niet het toekomstplan van de hele politiek samen, waar België echt nood aan heeft”.

De groenen toonden zich vanuit de oppositie steevast constructief over de uitbouw van zo’n investeringspact en lanceerden zelf al een eigen plan met eigen klemtonen. “Bij de premier is de focus steeds meer verschoven naar het bedrag. Het is gestart met 30 miljard. Nu is het al 150 miljard”, betreurt Calvo. “Maar belangrijker dan het bedrag zijn de keuzes en die worden naar onze smaak onvoldoende gemaakt. Het pact biedt weinig concrete investeringsprojecten aan. Over cruciale keuzes zoals de kernuitstap wordt zelfs geen uitspraak gedaan door de auteurs”.

Wel onderschrijven de groenen het pleidooi voor meer samenwerking tussen partijen en niveaus. Daarom had volgens Calvo de samenwerking met de oppositie intensiever gemogen. De beide fracties hebben Kamervoorzitter Siegfried Bracke gevraagd het werk rond het pact in het parlement voort te zetten. “Als de regering zegt te willen samenwerken, moet ze ook bereid zijn het plan nog bij te sturen”, vindt Calvo.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten