Plots niet langer 200 miljoen te kort: “De Block schuift factuur gewoon door”

© Photo News

Door een herraming heeft minister Maggie De Block (Open VLD) plots geen geld meer te kort om kankertherapieën terug te betalen. De Socialistische Mutualiteiten geloven er niets van.

Begin juli, in de aanloop naar de begrotingsbesprekingen, bleek de ziekteverzekering door het succes van innovatieve kankerbehandelingen met een gat te zitten van 300 miljoen euro. Maar na het begrotingsakkoord deelde het kabinet-De Block mee dat de regering 200 miljoen zou aanleveren en de farmasector 100 miljoen.

De farmasector leverde inderdaad 105 miljoen, klinkt het. Maar het resterende bedrag bleek plots verdwenen. Uit de notificaties van het begrotingsakkoord blijkt dat de oorspronkelijke ramingen “herraamd” werden. Daardoor bleek het tekort toch 193 miljoen lager te liggen.

“Slinkse begrotingstruc”

Maandag konden de ziekenfondsen de kabinetschef van De Block hierover ondervragen, maar die zou zich op de vlakte hebben gehouden. Het doet de Socialistische Mutualiteiten concluderen dat De Block haar rekening via een “slinkse begrotingstruc” even doorschuift, naar een volgende regering.

Het kabinet-De Block benadrukt dat technische ramingen “geen exacte wetenschap zijn” en er soms sterke speling op zit. Net daarom besliste de regering voorlopig 193 miljoen euro minder in de boeken te schrijven. Schommelingen worden wel “sterk gemonitord”.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten