Duizenden Vlamingen sterven te vroeg door vuile lucht

Bron © BELGA, de morgen, vrt

Foto: BSIP

De Vlaamse Milieumaatschappij zegt dat elk jaar duizenden Vlamingen vroegtijdig overlijden door fijnstof en andere schadelijke deeltjes. Dat staat in een rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, dat De Morgen kon inkijken. Maar er is ook positief nieuws: de luchtkwaliteit gaat er in ons land wel op vooruit.

Luchtvervuiling straalt af op onze gezondheid. De VMM schat het jaarlijkse aantal vroegtijdige overlijdens door fijnstof op 4.100, door ozon op 100 en door stikstofdioxide op 1.800 à 3.600, afhankelijk van de gehanteerde drempel. Dat zijn dus overlijdens vóór de verwachte leeftijd.

De onderzoekers zeggen wel dat sommige mensen door verschillende factoren vroegtijdig overlijden, bijvoorbeeld door fijnstof én stikstofdioxide. Zij worden dan in beide categorieën meegerekend, waardoor sommige mensen dus dubbel worden geteld en het exacte aantal vroegtijdige sterfgevallen moeilijk te achterhalen valt. Wel gaat het sowieso om duizenden Vlamingen. “De sterfte hangt ook af van hoe gezond je bent. Jongere kinderen, ouderen of mensen die gevoelige luchtwegen hebben, daar is de impact groter”, zegt Katrien Smet van de Vlaamse Milieumaatschappij aan VRT.

Duizenden Vlamingen sterven te vroeg door vuile lucht
Foto: Getty Images/iStockphoto

Daarnaast heeft slechte luchtkwaliteit niet alleen een invloed op (vroegtijdige) overlijdens, het heeft ook een impact op onze luchtwegen: meer astma, meer allergieën, meer risico op kanker, ... Eerder bleek ook al een verband tussen luchtvervuiling en hart- en vaatziekten en dementie.

Luchtkwaliteit erop vooruit gegaan

Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V) nuanceert: “Onze luchtkwaliteit is er weer een beetje op vooruitgegaan. Daarmee zetten we de tendens van de voorbije vijftien à twintig jaar door. Toch blijft er nog een hele weg af te leggen.”

Europese doelstellingen

Volgens het ‘Jaarrapport Lucht’, dat de Vlaamse Milieumaatschapppij (VMM) vrijdag online publiceerde, haalt Vlaanderen de meeste Europese doelstellingen voor luchtkwaliteit, behalve voor stikstofdioxide (NO2), ozon en zware metalen. Van die stoffen stellen de onderzoekers nog steeds te hoge waarden vast. Als we de luchtkwaliteit toetsen aan de strengere normen van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), dan vormen ook fijnstof en zwaveldioxide een probleem. Sinds 2013 erkent de WHO luchtvervuiling overigens officieel als kankerverwekkend.

400.000 vroegtijdige overlijdens in Europa

Eerder bleek al dat de Europese maatregelen om de gezondheid van inwoners te beschermen tegen luchtverontreiniging niet het verwachte effect hebben gehad. Op Europees niveau zijn er jaarlijks zowat 400.000 vroegtijdige overlijdens door luchtverontreiniging. Bovendien is er ook sprake van honderden miljarden euro’s aan gezondheidskosten in Europa. Dat is ook voor België het geval. Als de luchtvervuiling kan worden teruggedrongen, dan zou de overheid tot 5 procent besparen op ziektekosten.

Duizenden Vlamingen sterven te vroeg door vuile lucht
Foto: BDW
Door lbo