Weggelopen Servisch gezin teruggevonden, advocaten hekelen “schandalige klopjacht”

Het gezin wordt opnieuw opgesloten in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel, Theo Francken krijgt nu steun van partijgenoot Jan Jambon in zijn pleidooi voor een ‘pauzeknop’ voor de wettelijke termijn voor opsluiting van gezinnen met kinderen. Foto: if

Sint-Gillis-Waas / Kruibeke -

Het Servische gezin dat weggevlucht was uit een open terugkeerwoning in Sint-Gillis-Waas, is teruggevonden door de lokale politie van Kruibeke. Dat bevestigt het kabinet van staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA). Ze worden nu opnieuw opgesloten in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel. Naast Francken pleit nu ook minister van Binnenlandse Zaken en partijgenoot Jan Jambon voor de zogenaamde ‘pauzeknop’ voor de wettelijke termijn voor opsluiting van gezinnen met kinderen.

Het gezin, een moeder en haar vier kinderen, zijn al sinds 2013 uitgeprocedeerd. In afwachting van hun uitwijzing werd het gezin begin deze week overgebracht naar een open gezinswoning (FITT) in het Oost-Vlaamse Sint-Gillis-Waas. Bedoeling was dat het gezin daar verder zou worden begeleid met het oog op een terugkeer naar Servië.

De vrouw en haar kinderen sloegen gisteren echter op de vlucht. Vandaag werden ze door de lokale politie van Kruibeke teruggevonden. Ze worden nu opnieuw opgesloten in de ‘family units’ in het gesloten asielcentrum 127 bis van Steenokkerzeel.

Advocaten hekelen “schandalige klopjacht”

De advocaten van het gezin vragen dat hun cliënten worden vrijgelaten om zo hun asielaanvraag in alle sereniteit te kunnen voortzetten. Ze hekelen de “schandalige klopjacht” die heeft geleid tot de nieuwe arrestatie van de kinderen, en betreuren de “hardvochtige jacht” ten aanzien van het gezin.

Weggelopen Servisch gezin teruggevonden, advocaten hekelen “schandalige klopjacht”
Het gezin wordt nu opnieuw opgesloten in het gesloten asielcentrum van Steenokkerzeel Foto: Photo News

De advocaten van Progress Lawyers Network stellen dat het gezin legaal op het Belgische grondgebied verblijft, en dat hun asielaanvraag gestoeld is op serieuze gronden gezien de zware discriminatie van de Romabevolking in Servië. “De kinderen die geen enkele band hebben met Servië, zullen geen toegang hebben tot onderwijs, onderdak of medische zorgen. De rapporten zijn duidelijk: de kinderen zullen veroordeeld zijn tot bedelen of prostitutie”.

Volgens de advocaten is de arrestatie van de kinderen volstrekt nutteloos, vermits ze niet kunnen worden uitgezet tijdens de asielprocedure. Ze vrezen dat de nieuwe aanhouding de situatie van de kinderen aanzienlijk zal verslechteren. “De kinderarts en kinderpsychiater, die hen bezochten in het detentiecentrum, beschrijven de traumatische ervaring van deze kinderen en vrezen voor gedragsstoornissen. Zij stellen met klem een noodopvolging voor”.

Francken wil ‘pauzeknop’

Het gezin was de eerste uitgeprocedeerde familie die werd opgesloten in de speciaal voorziene wooneenheden voor families met kinderen in Steenokkerzeel. Maar omwille van lopende juridische procedures kon het gezin niet binnen de 28 dagen gerepatrieerd worden, zoals de wet voorziet. Daarom moest het vijftal overgebracht worden naar een open terugkeerwoning in Sint-Gillis-Waas, waar het dus op de vlucht kon slaan.

Dat het niet lukte om het gezin te repatriëren binnen de wettelijk voorziene termijn, heeft volgens staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) en de Dienst Vreemdelingenzaken (DVZ) te maken met “de halsstarrige houding van het gezin”. Volgens Francken en DVZ werd er misbruik gemaakt van de procedures.

Weggelopen Servisch gezin teruggevonden, advocaten hekelen “schandalige klopjacht”
Francken krijgt nu ook steun van partijgenoot Jan Jambon Foto: Photo News

Steun van Jambon

Francken wil daarom graag het betrokken KB aanpassen, zodat de wettelijke termijn voor opsluiting wordt opgeschort wanneer gezinnen “allerhande nieuwe nutteloze procedures” opstarten. Op die manier zou men ‘de pauzeknop’ kunnen indrukken, en zouden gezinnen met kinderen langer dan de wettelijke termijn van vier weken opgesloten blijven in Steenokkerzeel.

Een oproep die vandaag net voor de ministerraad ook herhaald werd door minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon. Ook de partijgenoot van Francken denkt nu aan het optrekken van de termijn waarbinnen men in de woonunits kan worden opgesloten, of de procedures niet meer opschortend maken bij repatriëring. Dat moet volgens hem op korte termijn gebeuren. “We moeten kijken waar we naartoe willen”, aldus Jambon.

...maar CD&V wil er niet van weten

Maar dat is niet naar de zin van coalitiepartner CD&V. “We hebben afgesproken dat de gesloten opvang van gezinnen met kinderen het allerlaatste redmiddel is. Het moet gaan om korte opvang. We hebben een termijn van twee weken afgesproken, eventueel verlengbaar met nog eens twee weken. Maar dat is het maximum. Van een onbeperkte opsluiting kan geen sprake zijn”, klinkt het.

CD&V erkent wel dat sommigen de procedures misbruiken. “Maar als er sprake is van misbruik, dan mogen de kinderen daar niet de dupe van zijn. Dan is het aan ons om die misbruiken aan te pakken. Laat ons dan de misbruiken van de procedures evalueren.”

Door jvh