OVERZICHT. Hoeveel verdient jouw burgemeester?

Foto: *

Waarom verdient de ene burgemeester meer dan de andere? Het antwoord op die vraag is relatief simpel: omdat de ene burgemeester verantwoordelijk is voor een grotere gemeente dan die van de andere.

Op basis van het aantal inwoners berekent de Vlaamse overheid hoeveel elke burgemeester mag verdienen. Zo krijgen Bart De Wever en Daniël Termont jaarlijks het maximum van 135.291,64 euro omdat zij de grootste steden van het land besturen. Claudy Prosmans, de burgemeester van Herstappe, de kleinste gemeente van ons land, moet het doen met een bescheiden 23.171,15 euro op jaarbasis.

“In principe hebben de burgemeesters juridisch allemaal dezelfde verantwoordelijkheid”, legt professor Lokale Politiek Herwig Reynaert (UGent) uit. “Maar die weegt toch zwaarder door voor de grote steden. Zij hebben ook meer te kampen met andere problematieken dan in plattelandsgemeenten.”

Al moeten de burgemeesters daar dan wel wat vaker zelf de handen uit de mouwen steken. Zo moest Prosmans toen hij nog maar pas de sjerp droeg al zelf zout gaan strooien. Daarmee moet De Wever zich niet bezighouden.

Overigens: de nieuwe burgemeesters die op 1 januari 2019 aantreden, krijgen opslag. Voor die van Antwerpen en Gent is dat een dikke 2.700 euro extra per jaar, voor de opvolger van Prosmans is dat 466 euro bruto per jaar of de volle 39 euro per maand.

Bekijk hier hoeveel de burgemeester in jouw gemeente verdient.

Bron: Cumuleo.be. Vermelde wedden (aanslagjaar 2017) zijn uitgedrukt in bruto

En wat met gemeenteraadsleden? Zij beslissen (tot op zekere hoogte) zelf over hun vergoeding.

Na 14 oktober krijgt Vlaanderen, naast een pak nieuwe burgemeesters, ook een contingent nieuwe schepenen en gemeenteraadsleden. Ook hun vergoedingen zijn aan vastgelegde regels onderworpen, al hebben de gemeenteraadsleden toch wat in de pap te brokken over wat zij verdienen.

Schepenen verdienen 60 procent van de wedde van de burgemeester in een gemeente tot 50.000 inwoners. In de grotere gemeenten is dat 75 procent van de wedde van de burgervader of -moeder. Ook de vergoeding van de schepenen is afhankelijk van het aantal inwoners van een stad of gemeente. Voor de nieuwe legislatuur bedraagt die 14.182,29 euro per jaar voor de schepenen van Herstappe, de kleinste gemeente van het land. Voor de schepenen van Gent en Antwerpen is dat 103.501,65 euro per jaar.

In tegenstelling tot burgemeesters en schepenen krijgen gemeenteraadsleden geen vaste wedde. Zij krijgen per zitting presentiegeld, een premie zeg maar. Die bedragen schommelen vanaf 1 oktober van dit jaar van 48,77 euro per zitting tot 213,32 euro.

Tussen soep en patatten

Opvallend: de raadsleden beslissen daar zelf over en kunnen dus beslissen om niet het maximum uit te keren. Wat – in tegenstelling tot het cliché van de graaiende politici – ook effectief in sommige gemeenten gebeurt. In de grote steden wordt het beleid ook in commissies uitgestippeld. De daar zetelende raadsleden krijgen ook daarvoor hun presentiegeld.

In Leuven bijvoorbeeld krijgen de raadsleden 209,14 euro per gemeenteraad én een vergoeding van 209,14 euro voor een commissievergadering. Een raadslid dat actief is in twee commissies kan zo in Leuven rekenen op 627,42 euro per maand. In Herent is dat 146,73 euro voor een gemeenteraad en even veel voor een commissievergadering.

“Hoe dan ook ware het beter dat toch zeker de gemeenteraadsleden in de grote steden een vorm van vaste wedde krijgen”, zegt Reynaert. “Nu moeten die bovenop hun eigen job hun politieke taken uitvoeren. Dat gebeurt dan tussen de soep en de patatten. Ik pleit er al langer voor: we moeten hen beter ondersteunen en hun statuut aanpassen."

Door agy, stl