Extra maatregelen tegen Afrikaanse varkenspest: landbouwminister vraagt om varkens in besmette zone te doden

© BELGA

Federaal minister van Landbouw Denis Ducarme (MR) heeft aan het Federaal Agentschap voor de Voedselveiligheid gevraagd om op zeer korte termijn een ontwerp van ministerieel besluit voor te leggen dat het euthanaseren van varkens gelast in de afgebakende, besmette zone. Dit overeenkomstig de geldende Europese regelgeving. Dat heeft zijn kabinet zondagavond bekendgemaakt.

Het besluit moet nog goedgekeurd worden, maar wordt als ‘imminent’ aangekondigd.

© BELGA

Minister Ducarme zegt dat hij de steun van de Europese Commissie heeft gekregen en haar cofinanciering in het kader van deze uitzonderlijke maatregel, gericht op het beletten van het overdragen van de besmettelijke ziekte naar varkens, aldus het kabinet.

Tot nog toe is Afrikaanse varkenspest in een deel van de provincie Luxemburg bij wilde everzwijnen vastgesteld.

“De vrees en de waarschijnlijkheid dat de varkenssector zou worden getroffen, is wel degelijk reëel. Er moet dus gehandeld worden om een economische sector te beschermen die jaarlijks 1,5 miljard euro vertegenwoordigt en bijna 15.000 rechtstreekse jobs”, legt minister Ducarme uit.

© BELGA

LEES OOK

Nu in het nieuws