Aantal werklozen blijft dalen

De vergoede werkloosheid blijft dalen in het land. In augustus registreerde de RVA exact 342.624 werkzoekende uitkeringsgerechtigde volledig werklozen die een uitkering kregen. Dat zijn er 22.650 of 6,2 procent minder dan in augustus 2017.

Net als de voorbije maanden blijft het totale aantal vergoede werklozen onder de kaap van 350.000. Zoals de voorbije maanden daalde de vergoede werkloosheid in de meeste leeftijdscategorieën, op de 60-plussers na. Bij de min 25-jarigen bijvoorbeeld staat -15,5 procent in de tabellen (-4.507), bij de 50- tot 59-jarigen is dat een afname met 11,6 procent.

Bij de 60- tot 65-jarigen is er dus wel een stijging, met 29,8 procent of net geen 8.100 personen. Dat komt omdat de leeftijdsgrens voor het verkrijgen van een vrijstelling om werk te zoeken dit jaar is opgetrokken van 62 naar 63 jaar.

In Wallonië daalde de vergoede werkloosheid op jaarbasis met 6,4 procent tot 139.565, in Vlaanderen is dat min 9,1 procent tot 137.283.

In het Brussels gewest is er daarentegen een lichte stijging van 1 procent of 651 eenheden op jaarbasis tot 65.776. Op januari na (66.622) is dat het hoogste aantal dit jaar. Het gaat om de eerste stijging, op jaarbasis, in Brussel sinds december 2017, verduidelijkt de RVA.

De vergoede werkloosheid zit al een lange periode in dalende lijn in België. 2017 was het vierde jaar op rij met een daling.

Aangeboden door onze partners