Werken, werken en nog eens werken: 7 op 10 zelfstandigen voorbije twee jaar getroffen door openbare werken

Met de gemeenteraadsverkiezingen in aantocht worden in bijna elke stad wegen of pleinen heraangelegd. De verminderde bereikbaarheid tijdens zulke werken lijdt vaak tot inkomensverlies voor de handelaars in de buurt. Op de foto: de heraanleg van het Antwerpse Operaplein. Foto: frederik beyens

Het is een gekend fenomeen: één tot twee jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen worden er bijna in elke stad of dorp wegen, pleinen of trottoirs heraangelegd. “De laatste twee jaar ondervond 70 procent van de zelfstandigen daar hinder van. En bij 9 op de 10 leidde dat tot reëel inkomensverlies”, klinkt het bij het NSZ.

Natuurlijk zijn openbare werken nodig, daar is iedereen het over eens. Maar mag het alstublieft een beetje efficiënt en gecoördineerd verlopen? Want bovenop de hinder die ze zo al veroorzaken voor elke burger, zadelen die werven ondernemers ook nog eens op met omzetverlies. “Klanten vinden moeilijker de weg naar hun vertrouwde handelaar, zeker naarmate de werken langer duren, en dat weegt op de omzet bij 90 procent van de getroffen handelaars”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws.

Tijdig grondig overleg, aub

“In de aanloop naar de lokale verkiezingen struikel je bijna over de aanplakborden met foto’s en slogans. Dergelijke directe, duidelijke en veelvuldige signalisatie zou even prominent aanwezig mogen zijn om consumenten te informeren over de bereikbaarheid van de handelszaken”, klinkt het bij het NSZ.

Met grondig overleg vooraf met de betrokken ondernemers is daar een mouw aan te passen. Alleen gebeurt dat nu veel te weinig: “Driekwart van de handelaars werd vooraf niet gehoord. Ze konden dus zelf geen suggesties doen om de hinder tot een minimum te beperken. Nochtans zijn vele ondernemers daar vragende partij voor”, aldus Christine Mattheeuws.

Werken, werken en nog eens werken: 7 op 10 zelfstandigen voorbije twee jaar getroffen door openbare werken
“Klanten vinden moeilijker de weg naar hun vertrouwde handelaar, zeker naarmate de werken langer duren”, zegt NSZ-voorzitter Christine Mattheeuws. Op de foto: de heraanleg van de Kioskplaats in het hart van Hoboken. Foto: Walter Saenen

Ook de coördinatie laat vaak te wensen over. “Vooral het gelijktijdig uitvoeren van verschillende werven in hetzelfde handelscentrum, met een nóg slechtere bereikbaarheid van de handelszaak tot gevolg, wordt als problematisch ervaren. Zeven op de tien handelaars storen zich daaraan, net als aan het feit dat ze amper of niet op de hoogte worden gehouden van hoe de werken vorderen. En tot slot klaagt 65 procent van de ondernemers over een gebrekkige en onduidelijke signalisatie, waardoor klanten hun zaak niet kunnen bereiken, zelfs als ze dat willen.”

Ook buiten de werfzone

Gelukkig is er nog de Vlaamse hinderpremie, een inkomenscompensatie van 2.000 euro die handelaars die getroffen worden door openbare werken kunnen krijgen van de overheid. Tussen de start daarvan op 1 juli 2017 en begin augustus dit jaar, werd die al aan 4.411 zelfstandigen uitgekeerd, goed voor 8,8 miljoen euro. “Niet slecht! Alleen blijkt uit onze bevraging, waaraan 658 zelfstandigen deelnamen, dat slechts 26 procent van de handelaars die de voorbije twee jaar last hadden van openbare werken, die premie gekregen heeft. De anderen hadden er geen recht op omdat ze zich net buiten de afgebakende hinderzone bevonden. Bijvoorbeeld omdat in hun straat geen wegenwerken waren, maar wel in de hoofdbaan langs waar hun klanten altijd komen. Of nog omdat het centrale plein even verderop opnieuw werd aangelegd en klanten wegbleven door parkeerproblemen. Met alle frustratie van dien.”

Het NSZ vraagt daarom dat bevoegd Vlaams minister Muyters (N-VA) het begrip ‘hinderzone’ breder zou definiëren.

Door Kristof Simoens
AANGERADEN