“Bill Cosby wil gevangenis alweer verlaten”

Bron © Reuters

Bill Cosby Foto: Reuters

Bill Cosby zit amper twee weken in de gevangenis voor aanranding, maar de advocaten van de gevallen Amerikaanse televisiester doen er alweer alles aan om hun cliënt uit de cel te krijgen. Zo vragen ze dat de rechter die Cosby veroordeelde gewraakt wordt.

De advocaten van Cosby dienden afgelopen vrijdag een verzoekschrift (van 11 pagina’s lang) in om diens veroordeling en de bijhorende 3 tot 10 jaar gevangenisstraf ongedaan te laten maken, op basis van fouten die tijdens het onderzoek en het proces zouden zijn gemaakt. “De beklaagde, William H. Cosby, Jr., vraagt de rechtbank om een nieuw proces in het belang van rechtvaardigheid, of ten minste een heroverweging en aanpassing van de straf die hem op 25 september 2018 opgelegd werd”, schrijven de advocaten.

Partijdige rechter

Zo zou Steven O’Neill, de rechter die Cosby veroordeelde, zichzelf volgens de advocaten hebben moeten terugtrekken uit de zaak, nadat een eerste poging om een proces te houden eindigde in een zogenaamd ‘mistrial’. “Op basis van die feiten zou een neutrale observator de onpartijdigheid van de rechter die het proces leidde in vraag kunnen stellen.” Eerder hadden de advocaten van Cosby ook al aangevoerd dat de rechter niet onpartijdig kon zijn, omdat hij getrouwd is met een psychiater die werkt met slachtoffers van seksueel misbruik.

“Bill Cosby wil gevangenis alweer verlaten”
Cosby werd op 25 september veroordeeld, en zit sindsdien in de cel Foto: AP

Verder zou rechter O’Neill volgens de advocaten ook in de fout zijn gegaan door de gevorderde leeftijd van Cosby (81) niet voldoende in rekening te nemen. “Door de milderende impact van zijn leeftijd en handicap (Cosby is zo goed als blind, nvdr.) te onderschatten, en het gevaar dat hij schept voor de samenleving te overschatten, sprak rechter O’Neill een straf uit die qua hardvochtigheid alle wettelijke praktijken en regels overschrijdt.”

#MeToo

Bill Cosby is de eerste Amerikaanse beroemdheid die veroordeeld werd voor seksueel grensoverschrijdend gedrag sinds het begin van de #MeToo-beweging. Hij werd in april al schuldig bevonden aan drie gevallen van aanranding, en in september veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie tot tien jaar. Rechter O’Neill bestempelde de acteur toen als “seksueel roofdier”.

Door jvh
AANGERADEN