Baksteen in de maag: Vlamingen zijn pro betonstop (maar willen wel niet kleiner gaan wonen)

Het lijkt tegenstrijdig: twee op drie Vlamingen is vóór de betonstop, maar 7 op de 10 wil wel zelf niet kleiner gaan wonen. Projectontwikkelaars - niet gespeend van enig eigenbelang - roepen de overheid daarom op om maatregelen te nemen die de versnippering tegengaan.

De Vlaamse betonstop verbiedt vanaf 2040 nieuwbouw buiten stedelijke en gemeentelijke kernen, in een poging om de ruimtelijke wanorde een halt toe te roepen. Daarmee lopen we tien jaar voor op de Europese Unie, waar zo’n verbod pas vanaf 2050 verplicht wordt. Een initiatief dat gesteund wordt door 66,6% van de Vlamingen, blijkt uit een studie van projectontwikkelaar van Cores Development.

Logisch, want Vlaanderen is één van de slechtste leerlingen in Europa op het vlak van ruimtelijke ordening: één derde van de open ruimte in onze contreien is bebouwd, of ingenomen door mobiliteit en recreatie. Ter vergelijking: in het even verstedelijkte Nederland is dat slechts de helft daarvan, of één zesde. “Daar gaan ze al langer slim om met de verhouding tussen openbare en privatieve ruimte“, aldus Thomas de Jong van Cores Development.

Eén probleempje: uit dezelfde studie blijkt ook dat 7 op de 10 Vlamingen niet kleiner wil gaan wonen. 40% van de ondervraagden wil gewoon het liefst zo lang mogelijk in zijn huidige woning blijven wonen, bij 55-plussers loopt dat cijfer zelfs op tot 49,4%. “Toch zal compacter wonen in de toekomst onvermijdelijk zijn”, aldus Cores Development. “Want om te kunnen bouwen voor en aan de toekomst moet je denken aan de bewoners van morgen. We zullen efficiënter moeten omgaan met de ruimte die we innemen en de beschikbare woonoppervlakken slimmer moeten inzetten.”

Volgens de projectontwikkelaar kan dat enkel “wanneer het lokaal wordt gedragen en aangemoedigd. Een eenduidig en krachtig lokaal ruimtebeleid moet zijn inwoners aanmoedigen om verstandige keuzes te maken.” Het bedrijf krijgt in die oproep steun van Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck, die wel vaker de pijnpunten van de Vlaamse ruimtelijke ordening aan het licht brengt. Hij roept op tot een uniforme regelgeving en is een fervent motivator om de gemeenten te adviseren inzake duurzaam ruimtegebruik.

Door jvh