Ondanks beslissing van de regering om dotatie te verminderen krijgt prins Laurent volgend jaar toch meer centen

De koninklijke familie zal ons volgend jaar 36.614.000 euro of 206.000 euro meer dan in 2018 kosten. Meest opvallend in de begroting is dat prins Laurent ondanks de dotatievermindering die hij als straf opgelegd kreeg en waarvoor hij zo kwaad is, volgend jaar 320.000 euro krijgt of 6.000 euro meer dan in 2018.

Prins Laurent krijgt dus meer centen en dat terwijl de regering besliste om zijn dotatie met 46.000 euro te verminderen omdat hij zonder toestemming en in legeruniform een plechtigheid had bijgewoond op de Chinese ambassade. Voordien had Laurent al een aantal verwittigingen gekregen van de premier dat hij zich aan de regels moest houden en dat er anders sancties zouden volgen. Sinds de beslissing om aan zijn dotatie te zitten, is Laurent kwaad en blijft hij weg van officiële plechtigheden.

“De eenmalige sanctie die hij opgelegd kreeg, wordt op een administratieve manier doorgevoerd en hoeft dus niet opgenomen te worden in de begroting”, verduidelijkt Walter Schelstraete, kabinetchef van de Kamervoorzitter. Wat te veel werd begroot, vloeit dan terug naar de schatkist, klinkt het.

Ondanks beslissing van de regering om dotatie te verminderen krijgt prins Laurent volgend jaar toch meer centen
Prins Laurent en Claire Foto: Nbl

Koning Filip zal volgend jaar 12.267.000 euro krijgen. Voor koning Albert is 961.000 euro voorzien. 778.000 euro voor werkings- en personeelskosten en 183.000 euro aan bezoldiging. Albert en Paola nemen nochtans aan praktisch geen enkele officiële activiteit meer deel.

Voor prinses Astrid is 334.000 euro voorzien. 92.000 euro bezoldiging en 242.000 euro werkings- en personeelsuitgaven.

Vanaf haar 18de verjaardag wordt ook prinses Elisabeth opgenomen in dit lijstje en ontvangt ook zij een jaarlijkse dotatie. De andere kinderen zullen later zelf hun kost moeten verdienen.

Vergoeding voor onvoldoende bezoldigde prestaties

Waar gaat het geld naartoe? Naar personeelskosten vooral. En naar onderhoud en exploitatie van de koninklijke paleizen (3.062.000 euro).

Verder vinden we in de begroting volgende cijfers: Investeringsuitgaven inzake de informatica (130.000 euro),werkingskosten aan het ICT netwerk (97.000 euro), officiële buitenlandse reizen van de vorsten of hun vertegenwoordigers (310.000 euro).

Maar ook: financiering van de politieke partijen (30.954) en van het Vast Comité van Toezicht op de politiediensten (9.723 euro). Ook gaat 5.399 euro naar de Hoge Raad van Justitie.

Meest opvallend is dat er voor de openstelling van het Koninklijk Paleis maar liefst 218.000 euro wordt ingeschreven. “Dat dient voor de bewaking en de schoonmaak van de zalen”, klinkt het.

Voor de aankoop van publicaties en kunstwerken voor culturele promotie in het buitenland is dat 18.000 euro. De stichting vzw Prins Laurent krijgt 5.000 euro.

Onder de post ‘uitgaven federale politie samen met het detachement veiligheid van het Koninklijk Paleis’ is 135.000 euro voorzien voor… vergoeding aan de openbare vervoermaatschappijen voor onvoldoende bezoldigde prestaties.

Door tg
AANGERADEN