Van den Driessche (N-VA): “Gechoqueerd over uitspraak dat extremisten buitenspel gezet zijn”

Bron © BELGA

Foto: BELGA

“Wij zijn gechoqueerd door de uitspraak van minister-president Vervoort dat de extremisten zondag buitenspel gezet zijn.” Dat verklaarde N-VA-fractieleider Johan Van den Driessche na de beleidsverklaring van de Brusselse regeringsleider in het Brussels Parlement.

Vervoort zei uit de uitslag van zondag te leren “dat de Brusselaars zich gekant hebben tegen extremen door hen te weren uit alle gemeenteraden. Daar mogen we trots op zijn!” Daarmee verwees hij naar het feit dat Vlaams Belang en de partij Islam geen enkele gemeenteraadszetel in de wacht wisten te slepen.

“Ik snap niet hoe hij zo licht over het feit kan gaan dat de PTB*PVDA bij de verkiezingen van 2 naar 32 zetels is gegroeid”, zegt Van den Driessche. De N-VA’er wijst erop dat de partij in de verkiezingscampagne een “zeer populistisch discours” hanteerde en dat PVDA “dweept met ondemocratische regime van onder meer Noord-Korea en Venezuela”.

Van den Driessche (N-VA): “Gechoqueerd over uitspraak dat extremisten buitenspel gezet zijn”
Foto: put

Johan Van den Driessche merkte ook op dat Rudi Vervoort in zijn beleidsverklaring met bijna geen woord gerept heeft over zijn ‘rol als coördinator van het Preventie- en Veiligheidsbeleid’. “Maar dat is normaal, omdat die rol geen succes is geweest. De beloofde harmonisatie van de politiereglementen is uitgebleven en van een gecoördineerde aanpak van de prostitutie of de drugshandel is geen sprake”, stelt de N-VA-fractieleider. Nochtans is het prostitutiedossier een dossier van drie gemeenten, waarvan er twee door meerderheidspartij PS en één door DéFI – ook een meerderheidspartij – geleid is.

De drugshandel is dan weer een van de prioriteiten van het gewestelijke preventieplan, en toch is Rudi Vervoort “er niet in geslaagd de zes politiezones een gemeenschappelijke visie op te leggen”. Dat betekent voor Van den Driessche dat Vervoort ofwel niet gemaakt is voor de job, ofwel dat hij enkel kan proberen omdat hij geen echte bevoegdheid heeft. Voor de N-VA’er kan enkel een centraal veiligheidsbeleid een uitweg bieden.

Door wver
AANGERADEN