Absenteïsme op het werk blijft stijgen, niet alleen bij de oudere werknemers

Bron © BELGA

Foto: © Daniel Allan

Het absenteïsme op het werk blijft ook in 2018 stijgen. De stijging is opnieuw sterk bij de langdurig afwezigen: 41 procent van de afwezigen in de privésector is langer dan een jaar ziek. De stijging in het aantal langdurig afwezigen komt echter voor bij oud én jong, wat inhoudt dat vergrijzing bij werknemers geen volledige verklaring biedt. Dat blijkt uit onderzoek van Securex bij 25.542 werkgevers en 201.976 werknemers in de Belgische privésector, dat vrijdag werd gepubliceerd. Securex is de partner voor zelfstandigen, kmo’s, grote ondernemingen en openbare besturen. Er is ook min of meer goed nieuws: Securex verwacht dat de stijging zal afnemen.

De bijna continue stijging van het absenteïsme in de Belgische privésector sinds 2001 zette zich ook in het eerste semester van dit jaar zich door. Het totale ziektepercentage voor bedrijven tot 1.000 werknemers evolueerde van 6,70 procent in de eerste helft van vorig jaar naar 6,93 procent in dezelfde periode dit jaar.

Terwijl het middellange ziektepercentage (van 1 maand tot 1 jaar) op hetzelfde niveau bleef, kende het lange ziektepercentage (langer dan 1 jaar) een stijging met 4 procent en het korte ziektepercentage (minder dan 1 maand) een stijging met 6 procent. Dus “blijft aandacht voor korte, frequente afwezigheden bij bedrijven noodzakelijk”, stelt Karin Roskams, Business Unit Manager Absenteïsme: “Vooral deze afwezigheden zijn op korte termijn kostelijk voor bedrijven en kunnen een indicator zijn voor lange afwezigheden. Want we weten dat iemand die vaak kort afwezig is, een verhoogd risico heeft op een langdurige afwezigheid.”

Ouderen en arbeiders langer afwezig

Lange afwezigheden bepalen steeds meer het totale absenteïsme. In 2001 bedroeg het aandeel lange afwezigheden nog 25 procent van het totale ziektepercentage, in 2018 is dat al 41 procent (telkens eerste helft van het jaar). Bij 50-plussers is dit aandeel lange afwezigheden het hoogst (60 procent versus 29 procent bij 30- tot 49-jarigen en 5 procent bij werknemers jonger dan 30), maar ook arbeiders (46 procent versus 34 procent bij bedienden) hebben met veel lange afwezigheden te maken.

Het aandeel lange afwezigheden is dan wel het hoogst bij de oudste werknemers, maar de stijging is verhoudingsgewijs sterker in de jongere leeftijdsgroepen. Er moeten dus andere bepalende factoren dan ouderdom zijn. “Ook psychosociale problemen zijn in belang gestegen als oorzaak van lange afwezigheden”, stelt Heidi Verlinden, HR Research Expert Securex, vast.

Meer terugkeer

Voor het jaar 2018 verwacht Securex dat het lange ziektepercentage naar 2,94 procent (en het totale cijfer naar 7,06 procent) zal evolueren. Die verwachte stijging is gebaseerd op de evolutie van de absenteïsmecijfers tot nu toe, op demografische evoluties en op de evolutie van de mentale en fysieke gezondheid van werknemers.

“We verwachten een minder sterke stijging dan de voorgaande jaren omdat we in de eerste helft van dit jaar een toename zien van het aantal verzoeken tot re-integratie door werkgevers en adviserend geneesheren”, zegt Heidi Verlinden. “Bij ruim de helft van de verzoeken leidt dit wel nog tot een ontslag om medische redenen, en dus niet tot re-integratie bij de huidige werkgever. Maar dit is alvast beter dan arbeidsongeschikt blijven, want het opent mogelijkheden voor een job elders”.

AANGERADEN