Sharia4Belgium-kopstuk Fouad Belkacem verliest Belgische nationaliteit

© BELGA

Sharia4Belgium-kopstuk Fouad Belkacem verliest zijn Belgisch paspoort, zo heeft het Antwerpse hof van beroep dinsdag beslist. Volgens het openbaar ministerie is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger. Belkacem was zelf niet aanwezig in de rechtbank.

tg, cel

Fouad Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. Hij zou onder hier onder meer jongeren hebben gerekruteerd voor de oorlog in Syrië.

In oktober 2016 werd de procedure gestart om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen. Volgens het Antwerpse parket-generaal vormt hij een permanente bedreiging voor de openbare veiligheid en is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger.

LEES OOK. Fouad Belkacem betuigt zijn spijt voor het Grondwettelijk Hof

Advocaat-generaal Dirk De Waele vindt dat hij de Belgische nationaliteit enkel kreeg onder de opschortende voorwaarde dat hij zich als Belg bleef gedragen. Maar hij werd hier veroordeeld voor het belagen van politici en het aanzetten tot haat tegen niet-moslims. En als leider van een terroristische organisatie, waarbij hij het omverwerpen van de westerse democratie als doel had gesteld.

© Photo News

“Het zijn aanhangers van het jihadistisch salafisme zoals hijzelf die al meer dan 50 aanslagen in Europa hebben gepleegd, waaronder ook hier in Brussel. Als we de wet op de nationaliteitsafname niet op deze mensen kunnen toepassen, dan kunnen we ze maar beter weggooien”, aldus De Waele.

Uitlevering aan Marokko

De advocate van Belkacem erkent die tekortkomingen, maar vindt niet dat hij nog langer een gevaar vormt. Zijn Belgische nationaliteit afnemen is disproportioneel, aldus de advocaat.

Belkacem vreest dat een uitlevering aan Marokko de volgende stap zal zijn, een land waarmee hij zich niet verbonden voelt. Zijn familie is al drie generaties in ons land en hij wil bij zijn vrouw en kinderen blijven.

Maar volgens de advocaat-generaal staat die procedure los van een eventuele uitlevering. “En als het toch zo ver komt, dan kan de familiale impact nog altijd worden aangevoerd voor de rechter die daarover moet beslissen.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten