Theo Francken: “Zodra Belkacem vrijkomt, zet ik hem zo snel mogelijk het land uit”

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) wil Fouad Belkacem zo snel mogelijk het land uitzetten. Dat zegt hij aan VTM. Belkacem, het Sharia4Belgium-kopstuk, raakte vanmorgen zijn Belgische nationaliteit kwijt.

adm

Sharia4Belgium-kopstuk Fouad Belkacem verliest zijn Belgisch paspoort. Dat heeft het Antwerpse hof van beroep dinsdag beslist. Volgens het openbaar ministerie is hij ernstig tekort geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger. Gezien hij een dubbele nationaliteit heeft, zal hij vermoedelijk uitgeleverd worden aan Marokko. “Hij heeft nu ook zijn verblijf verloren, dus hij is illegaal op het grondgebied”, zegt Francken aan VTM. “Ik zal er alles aan doen om hem weg te krijgen terug naar Marokko, naar zijn thuisland, in overleg met de Marokkaanse overheid uiteraard.”

De procedure om hem zijn nationaliteit te ontnemen werd opgestart in 2016. Francken vindt dat die procedure sneller moet gaan. “We moeten veel strenger durven zijn en mensen die veroordeeld zijn voor terrorisme, moeten automatisch hun Belgische nationaliteit verliezen”, vindt Francken. “Er ligt al jaren een wetsvoorstel van Koen Metsu klaar in de Kamer. Laat de andere partijen in de meerderheid eindelijk duidelijk zijn en het voorstel goedkeuren.”

“Ze willen alleen de voordelen van de Belgische nationaliteit maar nooit de plichten”, voegt Francken nog toe. Belkacem heeft via zijn advocaat aangegeven dat hij niet naar Marokko wil. Naar eigen zeggen heeft hij geen voeling met het land, hij wil hier blijven bij zijn vrouw en kinderen.

Cassatieberoep

“Ik ga nu samen met hem bekijken wat we nog verder kunnen ondernemen. Cassatieberoep behoort tot de mogelijkheden en daarna het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg”, zegt zijn advocate Liliane Verjauw. Verjauw vermoedt dat Belkacem als voorbeeld moet dienen en vreest dat een uitwijzing naar Marokko nu de volgende stap zal zijn. “Voor zijn familie zou dat een ramp zijn en voor hem nog een grotere. In dergelijke landen zijn de democratische waarden soms ver zoek. Ik ga een uitwijzing dan ook aanvechten met alles wat in mijn macht ligt.”

Al vijf jaar cel

Fouad Belkacem zit intussen al vijf jaar achter de tralies. Hij heeft volgens het hof een “indrukwekkend” strafrechtelijk verleden: 27 veroordelingen voor de politierechtbank en 9 correctionele veroordelingen (6 door de correctionele rechtbank en 3 door het hof van beroep) voor onder meer diefstal, bedreigingen, vernieling, opzettelijke slagen en verwondingen, weerspannigheid, smaad, racisme, belaging en laster/eerroof.

De zwaarste gevangenisstraf kreeg hij in januari 2016, toen hij tot twaalf jaar cel werd veroordeeld als leider van de terroristische organisatie Sharia4Belgium. Hij zit daardoor pas op 25 mei 2027 aan zijn strafeinde. De lange lijst aan veroordelingen geven volgens het hof van beroep blijk van intolerantie, asociaal gedrag en een gebrek aan loyaliteit tegenover de gemeenschap.

“Nationaliteit is een werkwoord en brengt rechten en plichten met zich mee. Belkacem lijkt enkel geïnteresseerd in de rechten en vrijheden die inherent zijn aan de Belgische nationaliteit, maar uit zijn gedrag en de daaruit voortvloeiende veroordelingen blijkt dat hij niet bereid is om aan de verplichtingen te voldoen. Het is de combinatie van beide factoren die het hof als ontoelaatbaar bestempelt en die de vervallenverklaring van zijn nationaliteit verantwoorden”, oordeelde het hof.

Het hof van beroep stelde voorts nog in het arrest dat een uitlevering momenteel nog niet aan de orde is. De uitlevering moet eerst door Marokko gevorderd worden en moet dan door de Belgische regering worden toegestaan. Belkacem kan ook nog beroep aantekenen tegen die beslissing tot uitlevering. “Er is dus geen rechtstreeks verband tussen de vervallenverklaring van de nationaliteit en een mogelijke uitlevering. Een uitlevering kan niet als een automatisch gevolg van de vervallenverklaring beschouwd worden.”

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten