Vlaams rioolsysteem in orde tegen 2027? Dan komen we miljarden tekort

Bron © BELGA

Themabeeld Foto: if

Als Vlaanderen zoals beloofd zijn rioolsysteem tegen 2027 in orde wil brengen, is daarvoor minstens 2,7 miljard euro extra nodig boven op de voorziene budgetten. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Vlaamse Milieumaatschappij, schrijft De Tijd vrijdag.

Tegen 2027 moet de kwaliteit van het water in Vlaamse kanalen, beken en rivieren gevoelig hoger. Dat is zo afgesproken in de Europese Kaderrichtlijn Water en in het Decreet Integraal Waterbeleid. Meer inwoners moeten daarom via extra riolering op een afvalwaterzuiveringsinstallatie worden aangesloten en bestaande rioleringen moeten worden onderhouden en tijdig vervangen.

De Vlaamse Milieumaatschappij heeft berekend hoeveel dat zou kosten. Op basis van de huidige inkomsten kunnen de rioolbeheerders 1,5 à 3,3 miljard euro investeren. Bij dat maximumbedrag hebben ze geen geld meer voor de vervanging van het riolenstelsel na 2027. Maar zelfs dan is het niet genoeg voor alle nodige investeringen. Als Vlaanderen het rioleringsstelsel tegen 2027 up-to-date wil maken, is 2,7 miljard euro extra nodig.

“De oplossing ligt in een gecombineerde aanpak: zuinig omgaan met de schaarse middelen, nieuwe technieken toepassen bij renovaties en het noodzakelijke ambitieniveau correct inschatten”, reageert Vlaams minister van Omgeving Joke Schauvliege (CD&V).

SP.A: “Factuur mag niet bij klant terechtkomen”

Vlaams parlementslid Rob Beenders (SP.A) reageert echter kritisch op het rapport. “De miljardenfactuur dreigt te worden doorgerekend naar de Vlamingen. Ik vraag uitdrukkelijk dat de waterfactuur niet opnieuw de hoogte in gaat en dat minister Schauvliege op korte termijn met een haalbaar financieel actieplan komt.”

Volgens SP.A krijgt minister Schauvliege al jaren signalen dat er actie nodig is om de Europese doelstelling te halen, maar heeft ze daar nooit naar gehandeld. “De minister moet nu zorgen dat de doorlooptijd voor rioleringsprojecten teruggedrongen wordt van gemiddeld 8 jaar naar 5 jaar”, zegt Beenders. Daarnaast moet de financieringsgraad omhoog. “In 2016 bracht de saneringsbijdrage 65 euro per inwoner op, terwijl er slechts voor 51 euro kosten werden gemaakt voor het rioolbeheer. Het geld dat de Vlamingen betalen voor rioleringen moet ook effectief worden gebruikt voor rioleringen.”

De projecten kunnen bovendien efficiënter worden uitgevoerd, vindt Beenders. “Uit studies blijkt dat ongeveer de helft van de budgetten gaat naar investeringen van nieuwe rioleringen, een kwart naar exploitatie en een kwart naar overheadkosten. Vooral door schaalgrootte kunnen de overheadkosten naar beneden. SP.A is ervan overtuigd dat we met doordacht beleid de doelstellingen tegen 2027 kunnen halen zonder verhoging van de waterfactuur”, besluit hij.

Door jvh
AANGERADEN
Meest recent