Fouad Belkacem tekent cassatieberoep aan tegen de intrekking van zijn Belgische nationaliteit

© BDW

De ex-leider van Sharia4Belgium Fouad Belkacem, legt zich niet neer bij de beslissing van het Antwerpse beroep van beroep om zijn Belgische nationaliteit af te nemen. Hij tekent cassatieberoep aan. Dat bevestigt zijn advocaat.

adm

Het gewezen kopstuk van de radicaalislamitische organisatie Sharia4Belgium gaat in beroep tegen het intrekken van zijn Belgische nationaliteit. Dat meldt zijn advocaat Liliane Verjauw.

Belkacem gaf eerder al aan niet naar Marokko te willen gaan. Zijn ouders zijn al drie generaties in ons land, hij heeft naar eigen zeggen geen voeling met Marokko en zou liever in België bij zijn vrouw en kinderen blijven. Welke elementen van het vonnis van het hof van beroep Belkacem wil aanvechten, wil Verjauw nog niet toelichten. “We moeten nu binnen de maand een memorie opstellen”, aldus Verjauw.

Belkacems advocate maakt er geen geheim van dat ze met deze stap alle rechtsmiddelen wil uitputten, zodat zij en haar cliënt naar het Europees Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg kunnen trekken. Dat kan pas als in eigen land alle rechtsmiddelen zijn uitgeput.

Wat vooraf ging

De procedure om hem zijn Belgische nationaliteit te ontnemen is er één van lange adem geweest. Die werd ingezet in 2016. Het Antwerpse parket-generaal stelde toen dat hij een permanente bedreiging vormt voor de openbare veiligheid en dat hij ernstig tekort is geschoten in zijn verplichtingen als Belgisch burger. Hoewel Belkacem zei spijt te hebben, had het hof van beroep daar geen oor naar. Eind oktober dit jaar besloot het hof om zijn Belgisch paspoort in te trekken.

“Het zijn aanhangers van het jihadistisch salafisme zoals hijzelf die al meer dan 50 aanslagen in Europa hebben gepleegd, waaronder ook hier in Brussel. Als we de wet op de nationaliteitsafname niet op deze mensen kunnen toepassen, dan kunnen we ze maar beter weggooien”, aldus Advocaat-generaal Dirk De Waele eerder. De advocaat van Belkacem erkende de zware tekortkomingen van haar client, maar pleitte dat Belkacem niet langer een gevaar vormt. Het intrekken van zijn nationaliteit zou buitenproportioneel zijn.

Fouad Belkacem werd in januari 2016 veroordeeld tot twaalf jaar cel en 30.000 euro boete als leider van de terroristische groepering Sharia4Belgium. Hij zou onder hier onder meer jongeren hebben gerekruteerd voor de oorlog in Syrië.

Uitlevering aan Marokko

Gezien Belkacem een dubbele nationaliteit heeft, leek een uitlevering aan Marokko de volgende stap. Door die cassatieberoep gaat dit nog enige tijd aanslepen. Ook loopt zijn straf tot 2027. Eerdere verzoeken tot vervroegde vrijlating werden geweigerd. “Pas als justitie klaar is, zijn wij aan zet”, verklaarde staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) eerder al. Indien Belkacem niet vervroegd vrijkomt, kan hij dus zeker tot 2027 in ons land blijven.

Aangeboden door onze partners