Nieuwe episode in gouverneursfarce: communiceerde Homans te snel?

Volgens Open VLD bewijst een filmpje van TV Oost dat Homans fouten maakte bij de procedure om een nieuwe gouverneur te benoemen. Homans ontkent zelf met klem. ‘Ik zie hier totaal geen graten in.’

Uit het bewuste filmpje blijkt dat Wim Leerman, de kandidaat die Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA) naar voren schuift als nieuwe provinciegouverneur, een dag voor de officiële voordracht op de ministerraad al contact had met de minister. ‘Ze heeft mij gebeld met de mededeling dat ze mij ging voordragen. En ze vroeg uiteraard of ik dat zou aanvaarden, waar ik positief op geantwoord heb’, zegt Leerman aan de reporter van TV Oost.

Het filmpje dateert al van twee weken geleden, maar Open VLD komt er vandaag opnieuw op terug. Dat Homans al communiceerde voor de beslissing officieel werd goedgekeurd, is volgens de liberalen ‘een zware schending van de procedure’. ‘Het getuigt van amateurisme en het is zowel deontologisch als juridisch fout. Het is ook voldoende basis om de procedure op basis daarvan te laten vernietigen bij de Raad van State’, klonk het vanmiddag uit liberale hoek.

Volgens Open VLD kan Vlaams minister-president Geert Bourgeois nu ‘niet zomaar doen alsof er niets gebeurd is’. De liberalen maakten zich eerder al druk over de argumenten van Homans om Leerman te benoemen. De liberale kandidaat voor het gouverneurschap, Carina Van Cauter, gooide gisteren de handdoek in de ring na interne lekken over haar score tijdens de selectieprocedure.

Volgens het boekje

‘Ik zie hier totaal geen graten in’, reageert Vlaams minister Liesbeth Homans (N-VA) op haar beurt op het filmpje. ‘De voordracht van Wim Leerman was donderdagavond al officieel geagendeerd voor de ministerraad. Op dat moment heb ik hem gebeld om te melden dat het dossier op de ministerraad zou komen en met de vraag of hij nog steeds beschikbaar was om het mandaat vanaf 1 november op te nemen.’ Volgens Homans zijn er dan ook geen fouten gemaakt.

In het Vlaams Parlement benadrukte Vlaams minister-president Geert Bourgeois (N-VA) intussen dat er geen sprake kan zijn van het stopzetten van de procedure. ‘Dat is de deur openzetten voor procedures, terwijl de selectieprocedure zelf volledig conform het boekje is verlopen.’ Het welles-nietesspelletje binnen de regering blijft zo duren.

Open VLD hield zich in het parlement opvallend afzijdig, in afwachting van de ministerraad komende vrijdag. ‘Het is onvoorstelbaar dat jullie buiten toeteren langs alle kanten en dat jullie hier, waar het politiek debat gevoerd wordt, onder de banken kruipen. Dit parlement verdient beter’, haalde Groen-fractieleider Björn Rzoska vanmiddag fel uit mét een verwijzing naar het tweede burgermanifest van liberaal Guy Verhofstadt. ‘Daar stond in dat we af moeten van de politieke benoemingen. Wel, u hebt deze week vooral de antipolitiek gevoed.’

Door Simon Andries
AANGERADEN