Onderzoek naar Bart De Pauw afgerond, maar niet alle slachtoffers hopen op (openbaar) proces

Foto: BELGA

Eén jaar nadat de bom barstte, is het gerechtelijk onderzoek naar Bart De Pauw in de zaak rond seksuele intimidatie klaar. Het is nu aan het Mechelse parket om te beslissen of het voldoende zwaar weegt om tot een proces te komen. Dat betekent niet dat de vrouwen die bij de vertrouwens­persoon van de VRT hun nood gingen ­klagen over de tv-maker daar collectief op hopen. Achter de schermen is er sprake van een toenaderingspoging die een rechtszaak net overbodig zou kunnen maken.

Hoewel bij het gerecht nooit een klacht werd ingediend, besliste het parket een jaar geleden zelf om een onderzoek te starten. Het woord “stalking”, dat zowel door de VRT als door De Pauw (50) zelf gebruikt werd in zijn befaamde filmpje, zette hen daartoe aan. In de afgelopen twaalf maanden werd onder meer de telefoon van De Pauw afgetapt. Intimidatie per telefoon, met verschillende sim-kaarten, was immers een van de aantijgingen tegen de tv-maker.

Intussen is dat onderzoek dus afgerond. Het is nu aan de procureur van het parket om op basis van het gevoerde onderzoek een eindvordering op te stellen waarover de raadkamer zich moet be­raden: seponeren of naar de correctionele rechtbank ermee. Vuilnisbak of rechtszaak, zo u wil. Bij de VRT is alvast te horen dat het nooit de bedoeling was om De Pauw ook juridisch te treffen.

LEES OOK. De laatste keer dat hij zelf de regie kon bepalen: hoe Bart De Pauw al één jaar Vlaanderen in twee verdeelt

Toenaderingspoging

Onderzoek naar Bart De Pauw afgerond, maar niet alle slachtoffers hopen op (openbaar) proces
Foto: Jimmy Kets

Wat de vrouwen willen die zich laten vertegenwoordigen door advocaat Christine Mussche, is minder duidelijk. Enkele vrouwen die zeggen door De Pauw te zijn belaagd – naar verluidt twee tot drie – zouden intussen bereid zijn om hun anonimiteit op te geven en zich burger­lijke partij te stellen als het tot een rechtszaak komt. De overige vrouwen blijven liever anoniem. Omdat ze niet zitten te wachten op een openbaar proces waarin hun naam genoemd wordt. Omdat ze hun naam, al dan niet bekend, niet besmeurd willen zien door de zaak.

In dat licht moet een toe­naderingspoging tussen het kamp-De Pauw en het kamp-Mussche gezien worden. De toenadering, waartoe op z’n minst al de aanzet zou zijn gegeven, is een poging om tot een onderling vergelijk te komen, en zou een rechtszaak overbodig kunnen maken. Tegelijk zou zo’n vergelijk ook een schuldbekentenis van De Pauw kunnen inhouden, iets waar Mussche al hard op aandrong. De advocaat wou gisteren een bemiddelingspoging bevestigen noch ontkennen, en gaf aan liever geen uitspraken te doen over deze “gevoelige” zaak.

De advocaat van Bart De Pauw bleek gisteravond niet bereikbaar voor commentaar. In de voorbije weken had hij aan de onderzoeksrechter gevraagd om de verzegelde omslagen te kunnen inkijken met de klachten die verzameld waren door de vertrouwenspersoon van de VRT. Een kwestie waarover de kamer van inbeschuldigingstelling zich eind deze maand uitspreekt. Dergelijk manoeuvre lijkt veeleer te wijzen op juridische ­berekening in het kamp-De Pauw dan op nakende excuses.

Namen noemen

Vandaag is het exact een jaar en een dag geleden dat Bart De Pauw zich in een videoboodschap verweerde tegen de klachten die bij de VRT waren binnengekomen. Klachten die leidden tot zijn ‘ontslag’, of zoals dat dan heet: stopzetting van de samenwerking. Een quizprogramma dat hij presenteerde werd onmiddellijk geschrapt, hijzelf werd per direct persona non grata aan de Reyerslaan.

Een tiental vrouwen bundelde de krachten en nam advocaat Christine Mussche in de arm om een signaal uit te sturen: (seksuele) intimidatie pikken wij niet, wij willen geen weerloze MeToo-slachtoffers zijn.

In de eerste dagen nadat de zaak aan het licht was ge­komen, verdedigde De Pauw zich al door te zeggen dat hij niet eens wist van welke vrouwen de klachten kwamen. Als het gerecht straks beslist tot een rechtszaak, zullen hun namen op z’n minst voor Bart De Pauw bekend zijn.

Onderzoek naar Bart De Pauw afgerond, maar niet alle slachtoffers hopen op (openbaar) proces
Eén jaar geleden: Bart De Pauw schreeuwt zijn onschuld uit in een zelfgemaakt filmpje, net voor bekend zou raken dat de VRT de samenwerking met hem had stopgezet. Foto: BELGA
Door kbz, bpr, phu, cel
AANGERADEN