FOD Economie moet sensibiliseringscampagne stopzetten omdat mensen met tatoeages als onbetrouwbaar worden getypeerd

Bron © Eigen berichtgeving

Een sensibiliseringscampagne rond beleggingsfraude van de FOD Economie werkt volgens reclamewaakhond JEP stigmatiserend naar mensen met tatoeages toe. Zij worden immers voorgesteld als onbetrouwbaar terwijl iemand in maatpak dat wel is, volgens de campagne. Een vergelijking die niet meer van deze tijd is, oordeelt de JEP.

Bij de campagne hoort een animatie van een beeld van een man die aan de linkerkant van het beeld gekleed is in een blauw kostuum met wit hemd en das. Aan de rechterkant draagt hij een zwart T-shirt, een dikke gouden ketting en een tatoeages.

Bij de tekst “Financiële buitenkans” verschuift de scheidingslijn tussen beide afbeeldingen naar rechts en is de man in kostuum volledig zichtbaar. Bij de tekst “Of financiële kater” verschuift de scheidingslijn tussen beide afbeeldingen naar links en is de getatoeëerde man in T-shirt volledig zichtbaar, waarna de scheidingslijn in het midden van de afbeelding komt te staan en de volledige tekst zichtbaar is. Vervolgens verschijnt de tekst “Als het te mooi is om waar te zijn – Is het dat ook”.

De JEP, de Jury voor Eerlijke Praktijken inzake Reclame, kreeg verschillende klachten over de campange, zo luidt het.

FOD Economie moet sensibiliseringscampagne stopzetten omdat mensen met tatoeages als onbetrouwbaar worden getypeerd

“Volgens de klagers gaat het om een nogal stereotiepe kijk op wat ‘succesvol’ en ‘niet succesvol’ is en is dit beledigend voor vele bevolkingsgroepen. Een overheid die anders zo werk maakt van het gelijkheidsprincipe gaat hier volgens volledig uit de bocht door deze visuele keuze”, klinkt het.

De klaagster vindt het schandelijk om getatoeëerde mensen af te schilderen als uitschot, totaal respectloos en smakeloos, temeer daar dit van de overheid uitgaat. Dergelijke stereotypering getuigt volgens haar van kleingeestigheid.

Een andere klager vindt het stigmatiserend om iemand met een tattoo als slecht voorbeeld te stellen.

De JEP heeft de campagne onderzocht en oordeelde “dat de campagne wel degelijk van aard is om een bepaalde groep van personen in diskrediet te brengen en bij te dragen tot het bestendigen van stereotypes die indruisen tegen de maatschappelijke evolutie.”

De FOD Economie heeft de campagne intussen stopgezet.

Door tg
VOOR ABONNEES