EU-terreurcommissie wil dat efficiëntie deradicaliseringsprogramma’s gemeten wordt

© AFP

In het Europees Parlement heeft de bijzondere commissie Terrorisme dinsdagavond haar eindrapport goedgekeurd. Het rapport bevat advies over alle aspecten van terreurbestrijding en heeft onder meer criteria opgesteld om de efficiëntie van deradicaliseringsprogramma’s te meten.

Dag op dag drie jaar na de aanslagen in Parijs heeft de terreurcommissie over haar eindrapport gestemd. Helga Stevens (N-VA) hield samen met de Duitse Monika Hohlmeier (CSU) de pen vast. In hun rapport, dat tot stand kwam na intensief onderzoek en contacten met politie- en inlichtingendiensten over heel Europa, pleiten ze voor een strenger veiligheidsbeleid en de aanpak van terreur op Europees niveau. Er worden voorstellen gedaan die op verschillende domeinen, instellingen en beleidsniveaus van toepassing zijn.

Dat in het rapport gepleit wordt voor een Europese ‘watchlist’ waarmee de lidstaten informatie kunnen delen over nationaal gesignaleerde haatpredikers, was al bekend. In de tekst staan ook criteria om deradicaliseringsprogramma’s op hun efficiëntie te meten.

Helga Stevens wijst ook op het belang van het decrypteren van versleutelde berichten bij een gerechtelijk onderzoek. Daarvoor zou binnen Europol een Europese ‘decryption hub’ moeten worden opgezet. Stevens vraagt ook aandacht voor de administratieve lijdensweg van slachtoffers van terreur. “De manier waarop zij moesten jagen op de financiële tussenkomsten waar ze recht op hadden, tartte werkelijk alle verbeelding.” Daarom wordt onder meer voor een standaardformulier om compensatie aan te vragen gepleit.

Er worden ook aanbevelingen gedaan om radicalisering in een vroeg stadium te detecteren en aan te pakken. Er wordt naar nationale ‘best practices’ verwezen, zoals de Belgische lokale integrale veiligheidscellen.

In december stemt de plenaire vergadering van het parlement over het eindrapport van de terreurcommissie.

LEES OOK. Een waanzinnige avond met een huiveringwekkend slot: reconstructie van de aanslagen in Parijs

© AP

LEES OOK

Nu in het nieuws