Vlaamse regering voorziet te weinig voor Rampenfonds

© BELGA

De Vlaamse begroting voor 2019 voorziet te weinig geld voor het Rampenfonds. Dat zegt het Rekenhof in haar analyse van de cijfers. Er is ook opnieuw kritiek op de financiering van de Oosterweelverbinding

Eind oktober erkende de Vlaamse regering de droogte van afgelopen zomer officieel als landbouwramp. Het gaat om de periode tussen 2 juni en 6 augustus van dit jaar. In die periode viel er in alle 308 Vlaamse gemeenten zo weinig neerslag dat het KMI de situatie als “uitzonderlijk” bestempelde.

De steden en gemeenten hebben al voor 457,3 miljoen euro aan schade door de droogte gerapporteerd, schrijft het Rekenhof vrijdag. “De verwachte tussenkomst van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging (VFLD) wordt geraamd op 70 miljoen euro, terwijl de begroting 2019 slechts 27,5 miljoen euro voorziet.”

Het Rekenhof heeft ook opnieuw kritiek op de financiering van de Antwerpse Oosterweelverbinding. Het politiek stuurcomité voor het project bereikte in juni een akkoord over de besteding van 1,25 miljard euro aan 18 overkappings- en leefbaarheidsprojecten op en rond de Antwerpse Ring. Het gaat naast de overkapping van stukken van de Ring ook om bijvoorbeeld fietsprojecten en groenzone.

Oosterweel

Het Rekenhof wijst erop dat het budget daarvoor uit het overkappingsfonds moet komen, dat gespijsd wordt met de onderbenutte kredieten van het beleidsdomein Mobiliteit en Openbare Werken. “Dit overkappingsfonds bevat momenteel slechts 54,3 miljoen euro”, is te lezen in het rapport.

Het hof heeft ook al jarenlang kritiek op het feit dat Vlaanderen de kost van de bouw van de Oosterweelverbinding buiten het evenwicht houdt dat aan Europa worden gerapporteerd. Zolang de Europese Commissie daarover geen standpunt heeft ingenomen, blijft het onzeker of de Vlaamse regering de bouwkosten van het Oosterweelproject effectief in mindering kan brengen voor de toetsing van de normnaleving, klinkt het daarover vrijdag opnieuw.

LEES OOK

Nu in het nieuws