Burgemeester Bonte wilde geen schepenambt geven wegens ‘onervarenheid’, maar nu krijgt Groene schepen zware bevoegdheden

© pn

Barbara de Bakker wordt als schepen voor Groen in Vilvoorde bevoegd voor ruimtelijke ordening, mobiliteit, natuur en milieubeleid. Dat is woensdag bekendgemaakt bij de voorstelling van het sp.a-Groen-OpenVld-CD&V-college dat de stad vanaf 2019 zal besturen. Vilvoorde verzeilde de afgelopen maand in een politieke crisis omdat burgemeester Hans Bonte (SP.A) kartelpartner Groen wegens onervarenheid van zijn verkozenen eerst geen schepenambt wou toekennen.

Bij de persvoorstelling lieten Bonte en co weten dat de plooien tussen de coalitiepartners inmiddels gladgestreken zijn. Groen heeft ondertussen wel het kartel met sp.a verlaten en zetelt als een autonome fractie in de gemeenteraad.

Volgens Bonte wil het nieuwe schepencollege als een echte ploeg een antwoord bieden op de immense uitdagingen waarmee Vilvoorde onder meer omwille van zijn snel groeiende bevolking geconfronteerd wordt.

De Bakker, een hr-manager in een internationaal bedrijf die naar eigen zeggen totaal onverwacht voor het eerst verkozen én schepen werd, zei dat haar elke rancune over het gebeuren vreemd is, maar hierover nog wel een persoonlijk gesprek verwacht met Bonte.

Een andere nieuwkomer in het college, die ook voor het eerst verkozen werd, is Moad El Boudaati (SP.A). Hij is nu in opdracht van de Vlaamse regering werkzaam als deradicaliseringsambtenaar in gevangenissen. Hij wordt bevoegd voor jeugd, sport en cultuur.

Peter Van Kemseke, CD&V-fractieleider in de gemeenteraad, heeft duurzaamheid en woonbeleid als bevoegdheden en zal in de loop van deze legislatuur worden opgevolgd door zijn 26-jarige partijgenoot Tine Paredis.

© Photo News

Didier Cortois, een derde nieuwkomer in het college, neemt economie voor zijn rekening. Fatima Lamarti (SP.A), Jo De Ro (Open Vld) en Katrien Vaes (Open Vld) blijven op post en behouden hun bevoegdheden van sociaal beleid (Lamarti), openbare werken (Vaes) en financiën en onderwijs (De Ro).

Oud-schepen Johan Serkeyn (SP.A) zit de gemeenteraad voor. Als gevolg van de Vlaamse regelgeving dient Vilvoorde het de komende legislatuur overigens met één schepen minder te doen.

Ondanks het feit dat Vilvoorde geconfronteerd wordt met tal van grootstedelijke problemen op vlak van veiligheid, huisvesting, drugproblematiek, illegale economische activiteiten, radicalisme, armoede, dakloosheid en leegstand, krijgt de stad volgens Bonte van de Vlaamse en federale overheid onvoldoende middelen om deze aan te pakken.

Bonte herhaalde zijn eis om Vilvoorde te erkennen als centrumstad. De lokale politie van de zone Vilvoorde-Machelen wordt volgens bovendien net als de andere politiediensten in de Vlaamse rand ondergefinancierd, merkte hij op. Het streven om deze problemen aan te pakken met een zo sterk en breed mogelijke coalitie is volgens Bonte de reden waarom hij aanstuurde op een coalitie met liefst vier partijen die samen 26 op 35 raadzetels bezitten.

Vilvoorde wil verder werk van stedelijke vernieuwing. Het Watersite-project, waarbij 250 ha vervuilde grond wordt omgezet in een woon- en recreatiegebied, wordt verder afgewerkt en het 5,7 ha grote ‘Vilvoorde Noord’ wordt omgevormd tot een recreatief gebied en een zone gemeenschapsfuncties.

Vilvoorde wil in het stadscentrum een lage emissiezone en inwoners via een energie-coöperatieve laten investeren in hernieuwbare energieproductie. In het onderwijsbeleid gaat er speciale aandacht uit naar flankerende maatregelen om uitval tegen te gaan. In het eerste jaar van de legislatuur wordt er per wijk in overleg met de bewoners een contract opgemaakt voor de investeringen in de loop van deze legislatuur. Vilvoorde wil ook zijn strijd verder zetten tegen racisme, discriminatie, extremisme en radicalisering.

N-VA heeft er weinig vertrouwen in

“Deze nieuwe linkse bestuursploeg maakt met dit akkoord vol vage beloften en holle slogans een belabberde en hoogst onzekere indruk”. Zo reageert de lokale afdeling van N-VA woensdag op de aankondiging van het bestuursakkoord voor Vilvoorde en samenstelling van het nieuwe schepencollege door sp.a, Groen, CD&V en Open Vld.

De N-VA heeft er met name weinig vertrouwen in “dat dit bestuur van de Zennestad terug de Vlaamse, welvarende centrumstad kan maken die ze hoort te zijn”. De partij verwijst naar het feit dat de nieuwe coalitie de aanpak van de stedelijke problemen afhankelijk maakt van het verkrijgen van het statuut van centrumstad en het aanpakken van veiligheidsproblemen van een verhoogde politiefinanciering.

N-VA, dat naar eigen zeggen voor de oppositie koos omdat het principieel wou vasthouden aan de eigen standpunten, begrijpt ook niet dat Groen en Open Vld zich braaf schikken naar wie ze eerder “de brutale, onbetrouwbare Bonte” noemden. Er is ook onbegrip over het feit dat “Open Vld meegaat in dit linkse verhaal, goed wetende dat ze mathematisch overbodig zijn en dus bij elke linkse beslissing gepasseerd kunnen worden”.

Aangeboden door onze partners

Lees ook

Hoofdpunten