Michel wil gevolgen migratiepact verder onderzoeken, N-VA haalt hard uit: “Wat is de zin om naar dat circus te gaan?”

Foto: BELGA

In het parlement werd donderdag stevig gedebatteerd over het VN-migratiepact, de splijtzwam binnen de federale regering. N-VA, dat weigert het akkoord in zijn huidige vorm te aanvaarden en zich lijnrecht positioneert tegenover MR, CD&V en Open VLD, hakte stevig in op het pact. Premier Michel liet weten dat de regering nog geen beslissing heeft genomen over het al dan niet tekenen ervan.

“Wat is de zin om naar een circus te gaan?”

Michel wil gevolgen migratiepact verder onderzoeken, N-VA haalt hard uit: “Wat is de zin om naar dat circus te gaan?”
Peter De Roover (N-VA). Foto: ISOPIX

Peter De Roover, federaal fractieleider van N-VA, opende direct de aanval op het pact. Hij riep premier Michel op een akkoord te vinden waar heel de Verenigde Naties zich achter scharen. “Het heet officieel Global Migration Compact. Maar wat betekent ‘global’ als de VS, Australië en een steeds grotere groep in Europa niet meer meedoen? Wij pleiten voor een Europese oplossing, dat u inspanningen zou doen om heel Europa in dit verhaal mee te nemen, en niet alleen een deel van Europa.”

Voorts vroeg de N-VA’er zich af waarom het pact überhaupt ondertekend moet worden als het niet bindend is. “Als het effectief niet bindend is, dan stel ik voor dat we niet gaan. Wat is de zin om naar een circus te gaan, waarmee we alleen CO2 uitstoten door naar Marrakech te vliegen om daar een tekst te bevestigen die naar het schijnt niet bindend is?”

“Dus als het niet bindend is, laten we dan wegblijven. Is het bindend dan is er fake news verspreid”, klonk het nog.

“Verder onderzoeken wat de gevolgen zijn”

“De tekst is in overeenstemming met het regeerakkoord, maar is niet bindend”, gaf premier Michel als antwoord. “In de tekst staat uitdrukkelijk dat de tekst niet bindend is. Er staan belangrijke elementen in conform het doel van ons regeerakkoord. Dit is bovendien geen verdrag maar een resolutie. Wanneer er staat dat we de diepere oorzaken van migratie moeten aanpakken, denk ik dat dit breed gedeeld wordt binnen de meerderheid, en ook binnen de oppositie.”

Michel stelde voorts dat de vier regeringspartijen de komende dagen “verder zullen werken op de argumenten en feiten” van het pact. Op die manier liet de premier verstaan dat er nog geen concrete beslissing is genomen over het al dan niet tekenen van het migratiepact. “We gaan verder onderzoeken wat er in de tekst staat en wat de gevolgen ervan zijn.”

“De verantwoordelijkheid van de premier is om het hoofd koel te houden, wanneer anderen hun kalmte verliezen”, concludeerde Michel.

LEES OOK.Kan de regering nu echt struikelen over het Migratiepact?

“Wie gelooft dat België de uitdagingen alleen aankan, is of naïef of te kwader trouw”

Michel wil gevolgen migratiepact verder onderzoeken, N-VA haalt hard uit: “Wat is de zin om naar dat circus te gaan?”
Servais Verherstraeten (CD&V). Foto: ISOPIX

Regeringspartners CD&V en Open VLD uitten hun steun aan Michel en pleitten ervoor het pact te ondertekenen. “Illegale migratie lossen we op door internationaal samen te werken”, stelde CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten.”We lossen het niet elk op ons eigen eiland op. Het pact kan een aanzet zijn tot betere internationale samenwerking.”

Open VLD-fractieleider Patrick Dewael vroeg de premier “met aandrang” naar Marrakesh te gaan en het pact te ondertekenen. “Wie gelooft dat België de uitdagingen rond migratie alleen aankan, is of naïef of te kwader trouw”.

“Deze cinema heeft lang genoeg geduurd”

Kristof Calvo (Groen) hekelde de twijfel van Michel. “Wij hebben u niet gevraagd wat uw persoonlijke mening is. Aan een premier wordt gevraagd: ‘Wat vindt deze regering van het VN-migratiepact?’”

Michel wil gevolgen migratiepact verder onderzoeken, N-VA haalt hard uit: “Wat is de zin om naar dat circus te gaan?”
Kristof Calvo (Groen). Foto: ISOPIX

Ook de houding van de premier jegens N-VA beviel Calvo allerminst: “N-VA is nog nooit zo diep gezakt als vandaag. Ze zeggen in uw gezicht: ‘Als u daarheen gaat dan is dat CO2-uitstoot. Laat u zich zo beledigen?’ Ik begrijp niet dat u niet tegen N-VA zegt: ‘Basta. Het is gedaan.’ We leven niet in een N-VA-dictatuur.”

Ook de socialistische oppositiepartijen, het CDH en de PVDA staan duidelijk achter het pact. Enkel Vlaams Belang (drie zetels), Vuye&Wouters (twee zetels) en de PP (één zetel) zijn tegen het pact gekant. De groenen willen dat het parlement zich donderdag nog uitspreekt over het pact.

Wat is het VN-migratiepact?

Het Global Compact for Migration, zoals het pact officieel heet, is het eerste akkoord over migratie binnen de Verenigde Naties. De tekst, waaraan achttien maanden is gewerkt, schuift 23 doelstellingen naar voren “om migratie beter te beheren op lokaal, nationaal, regionaal en globaal niveau” en is uitdrukkelijk niet-bindend. Dat betekent dat lidstaten juridisch niet aansprakelijk zijn als ze een van de doelstellingen niet naleven.

LEES OOK.Het pact dat de regering gijzelt: wat staat nu eigenlijk in dat migratiepact en hoe moeten we dat interpreteren?

Op 10 en 11 december zullen de VN-lidstaten de tekst officieel bekrachtigen in Marrakech. In september liet premier Michel voor de VN verstaan dat ons land het pact steunt. Vorige week kwam er een kink in de kabel toen N-VA de tekst bestempelde als inhoudelijk “zéér problematisch”. De partij wil niet dat België het pact in de huidige vorm tekent.

Door rrln
AANGERADEN