Raad voor Apothekers is een feit: beroepsgroep heeft eindelijk federaal adviesorgaan

Bron © BELGA

Foto: Hollandse Hoogte / Harold Versteeg

Brussel -

De apothekers krijgen nog deze legislatuur hun federaal adviesorgaan: de Raad voor Apothekers. Dat schrijft het vakblad “De Apotheker” maandag. De oprichting van de raad stond in het Meerjarenkader voor de apothekers dat minister van Volksgezondheid Maggie De Block en de apothekers twee jaar geleden hadden afgesloten. Het wetsontwerp ligt momenteel bij de Raad van State voor advies.

“Zo’n adviesorgaan heeft twee functies”, legt Joëlle Pieters, hoofd van de cel Adviesorgaan en Beroepsuitoefening bij de FOD Volksgezondheid uit. “Enerzijds kan het door de overheid geconsulteerd worden als er advies nodig is, anderzijds kan het op eigen initiatief ook advies uitbrengen. Zo’n raad geeft advies onder andere over de specifieke competenties die nodig zijn, over de samenwerking met andere zorgverleners, over de begeleiding van patiënten (bijvoorbeeld: langdurige opvolging van patiënten, de huisapotheker voor chronische patiënten) en over de implementatie van nieuwe wetenschappelijke en technologische evoluties”.

Complex

De andere zorgberoepen hebben al langer zo’n adviesorgaan, maar Pieters wijst erop dat de zaak bij de apothekers complexer was omdat de werking van de apothekers niet alleen afhangt van de FOD Volksgezondheid, maar ook van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

De nieuwe Raad zal bestaan uit 16 apothekers (zowel officina-apothekers, ziekenhuisapothekers, klinisch biologen als industriële apothekers), twee artsen en twee afgevaardigden van de patiëntenorganisaties. De Raad is tweetalig en covert alle Belgische apothekers.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block is tevreden dat de Raad van Apothekers nog deze legislatuur op poten staat. “Een apotheker staat tussen de mensen en is als geneesmiddelenexpert perfect geplaatst om een patiënten te begeleiden in hun medicatiegebruik”, zegt ze in De Apotheker. “Het concept van de ‘huisapotheker’ dat we vorig jaar hebben gelanceerd is daar een mooi voorbeeld van”.

VOOR ABONNEES