Drie schepenen weigeren akte Hans Bonte te ondertekenen

© Photo News

Vilvoords burgemeester Hans Bonte (SP.A) wordt allicht de enige burgemeester in ons land die zijn ambt opneemt zonder dat hij wordt voorgedragen door het voltallige ­college. Op de burgemeesters­­voordracht ontbreken de handtekeningen van drie Open VLD-schepenen.

ddl

Open VLD bevestigt dat, maar onthoudt zich van verdere commentaar. “SP.A en Hans Bonte zijn de grootste”, zegt schepen Jo De Ro. “De akte telt genoeg hand­tekeningen en is rechtsgeldig. De positie van Bonte staat niet ter discussie en de ­legitimiteit van het bestuur komt evenmin in het gedrang.”

Volgens verschillende bronnen ligt de reden voor het ontbreken van de drie handtekeningen bij een voorakkoord tussen Open VLD en N-VA. Toen de kiezer Bonte de verdeelsleutels in handen gaf, zette hij N-VA buitenspel. En aangezien verkozenen slechts één voordrachts­akte mogen ondertekenen, kan het trio de voordrachtsakte van Bonte als burgemeester dus niet ondertekenen.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten