Wisselmeerderheid voor pact van Marrakech, maar nu ligt de bal terug in het kamp van premier Michel

Bron © BELGA

Foto: put

Brussel -

Ook met de steun van een alternatieve meerderheid in de Kamer, blijft het de bevoegdheid van de regering om het migratiepact namens ons land al dan niet goed te keuren. Met N-VA in de regering zal dat niet gebeuren, herhaalde N-VA-fractieleider Peter De Roover woensdag. Voor N-VA kan ons land het pact op 19 december op de VN-vergadering in New York niet goedkeuren.

De Kamercommissie Buitenlandse Zaken keurde woensdag - en donderdag normaal gezien ook de plenaire vergadering - een resolutie goed die het pact steunt en overleg vraagt met verschillende Europese lidstaten over een verduidelijkende verklaring bij het pact. CD&V, Open VLD, MR, Ecolo-Groen, SP.A en CDH stemden voor. N-VA, tegenstander van het pact, tegen.

Premier Charles Michel kan volgende week naar Marrakech gaan, waar het pact wordt aangenomen, maar voor N-VA-fractieleider De Roover zal hij daar duidelijk moeten maken dat de regering daarover verdeeld is. De formele goedkeuring van het pact gebeurt pas op 19 december in New York. Een regering met N-VA kan daar onmogelijk het pact goedkeuren, zegt de N-VA-fractieleider.

“In Marrakech zal Michel niet in naam van de regering spreken”

Kamerlid en grondwetspecialist Hendrik Vuye (Vuye & Wouters) zou het vreemd vinden dat de premier in Marrakech namens het parlement zou spreken. “Als de premier naar Marrakech gaat, spreekt hij niet namens het parlement. Als we de mening van het parlement willen overmaken, moeten we (Kamervoorzitter) Siegfried Bracke sturen.”

CD&V en Open VLD spreken niet tegen dat het de regering is die bevoegd is voor het buitenlands beleid, maar vinden dat het parlement een signaal moet geven. “Het parlement heeft het recht om zich hierover uit te spreken”, zei CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten.

Verherstraeten herhaalde zijn stelling dat de regering het pact in september al goedgekeurde, zoals moet blijken uit de verklaring van diplomaat Bodson dinsdag in de commissie. “Dat is ook waarom premier Michel op de tribune van de VN in New York is gaan verklaren dat ons land het pact zou ondertekenen.”

“Nooit fundamentele opmerkingen gemaakt”

Ook Open VLD-fractieleider Patrick Dewael zei dat alle regeringspartijen en ook de deelstaten, zoals Vlaanderen, bij de totstandkoming van het pact waren betrokken. “Er zijn nooit fundamentele opmerkingen gemaakt.”

N-VA is het daar niet mee eens. De beslissing om het pact goed te keuren komt aan de regering toe en is tot nu toe nooit op de agenda van de ministerraad geplaatst, zegt fractieleider De Roover. De resolutie die de plenaire Kamer donderdag wellicht aanneemt, vertolkt enkel de mening van zij die deze tekst goedkeuren, meent hij.

Bij de oppositie steunen de groenen de resolutie. Kristof Calvo sprak van “onomwonden” steun aan het migratiepact. “Als wij dit stemmen, heeft de regering een groot mandaat om te doen wat zijn regering eigenlijk al heeft beslist”, zei Calvo. “Met een verwijzing in de resolutie naar de leerrijke sessie met experten, zetten we de puntjes op de ‘i’, tegen de slogans en onwaarheden van de N-VA-campagne in”.

Ook SP.A en CDH steunen de tekst. PS wil onvoorwaardelijke steun voor het pact en heeft een eigen amendement.

Vlaams Belang is tegen het migratiepact en dus ook tegen de resolutie. Filip Dewinter noemde die resolutie “politiek interessant, maar juridisch irrelevant”. Enkel de regering kan het pact goedkeuren, met de steun van alle regeringspartijen, aldus Vlaams Belang. Dewinter zei te hopen dat N-VA het been stijf houdt en hekelde de laattijdige reactie van N-VA.

Door adm
AANGERADEN