Aangescherpte resolutie met grote meerderheid goedgekeurd

Opnieuw politieke hoogspanning want straks wordt in de plenaire vergadering van de Kamer gestemd over de resoluties rond het VN-migratiepact. Premier Michel heeft aangekondigd 'ten persoonlijken' titel naar Marrakech te gaan. In de wandelgangen van het parlement heerst danig wat verwarring.
Door adm