Onderzoek Arteveldehogeschool: “Vlaamse aanpak deradicalisering is contraproductief”

Bron © BELGA
Gent -

Het Vlaamse deradicaliseringsbeleid heeft contraproductieve effecten op kwetsbare jongeren in het jeugdwelzijnswerk, stelt een onderzoek aan de Arteveldehogeschool. Zo worden radicale opinies bij jongeren te vaak geproblematiseerd, terwijl ze horen bij een normale ontwikkeling in de puberteit. De islam wordt dan weer al te vaak gezien als een “gevaarlijk” geloof, wat bij moslimjongeren het gevoel versterkt dat ze tweederangsburgers zijn.

Het Vlaams deradicaliseringsbeleid zet te veel in op vroegdetectie van radicaliserende jongeren en te weinig op jeugdwelzijnswerk. Uit een onderzoek naar ervaringen in drie grootstedelijke jeugdwerkorganisaties blijkt dat de focus op vroege detectie van radicaliserende jongeren onbedoelde gevolgen heeft. Zo worden radicale meningen te snel gezien als een teken van gevaarlijke radicalisering. “Terwijl radicale opinies voor jeugdwerkers niet nieuw zijn”, zegt onderzoekster Reyhan Görgöz.

Die beschouwen ze als een teken van betrokkenheid op de samenleving of als een normale ontwikkeling in de puberteit. “Sommige jongeren worden, in plaats van hen uit die rare-ideeën-hoek te trekken, daar juist verder ingeduwd”, citeert Görgöz een jeugdwerker, “door hen daar telkens over te bevragen en lastig te vallen.” Als een jonge moslim gepercipieerd onrecht durft aan te klagen, wordt dat volgens de onderzoekers ook te snel gezien als een teken van radicalisering.

Vier contraproductieve effecten

Volgens de onderzoekers heeft het Vlaamse beleid voor de preventie van radicalisering onbedoeld vier contraproductieve effecten in het jeugdwelzijnswerk. Zo voelen moslimjongeren zich in de hoek geduwd omwille van hun ‘gevaarlijk’ geloof. Dit versterkt hun gevoel dat ze tweederangsburgers zijn. Het wij-zij denken in de publieke opinie neemt toe en dat leidt tot onnodige polarisering. Volgens een jeugdwerker “waren we Belgen, ondanks onze Marokkaanse achtergrond. Nu zijn we moslims.”

De nadruk op vroegdetectie is volgens de onderzoekers problematisch omdat er geen duidelijke definitie is van wat radicalisering precies is of vanaf wanneer het problematisch wordt. De toenemende vraag om mee te werken aan dergelijke opsporing van ‘radicaliserende’ jongeren stelt jongerenwerkers onder grote druk. Het ondermijnt ook hun noodzakelijke vertrouwensrelatie met de jongeren.

De Vlaamse beleidsaanpak sluit volgens het onderzoek nauw aan bij de mainstream opvatting over ‘radicalisering’ waarbij radicale religieuze overtuigingen de eerste stap vormen op weg naar geweld. Maar dat is niet noodzakelijk zo, zeggen de onderzoekers, die waarschuwen voor de onbedoelde gevolgen. Ze dreigt de voedingsbodem van politiek geweld in onze samenleving te versterken omwille van de maatschappelijke uitsluiting en de inperking van mogelijkheden voor kwetsbare jongeren om deze uitsluiting aan te klagen.

De onderzoekers pleiten voor een deradicaliseringsbeleid met aandacht voor de rol van discriminatie op het gebied van wonen, werken en onderwijs en voor ‘racial profiling’ door de politie. De resultaten worden donderdag gepresenteerd aan 250 deelnemers in een open les van de opleiding sociaal werk van de Arteveldehogeschool.

VOOR ABONNEES