Dan toch geen 10.000 Europese kustwachters in 2020: “We moeten geen utopische beloftes maken”

Bron © BELGA

Themabeeld. Foto: Anadolu Agency

Brussel -

Het is niet realistisch om tegen 2020 10.000 Europese kustwachters op de been te brengen. Dat hebben verscheidene Europese ministers van Binnenlandse Zaken donderdag laten verstaan op een bijeenkomst in Brussel.

De Europese Commissie had in september voorgesteld om een versnelling hoger te schakelen bij de uitbouw van een Europees Grens- en Kustwachtagentschap. Om de Europese buitengrenzen te beschermen, zou het agentschap volgens haar reeds in 2020 over 10.000 operationele medewerkers moeten beschikken.

Niet realiseerbaar

“Niet realiseerbaar”, klonk het bij de Oostenrijkse minister Herbert Kickl, die momenteel de bijeenkomsten van de ministers leidt. “Ik denk dat 10.000 een goed cijfer is, maar het is de vraag op welke termijn en hoe we aan dat cijfer gaan raken.”

Kickl gaf aan dat hij met de andere ministers aan een compromis werkt om het tijdspad aan te passen. In het plan van de Commissie zou het agentschap in 2020 over 1.500 vaste personeelsleden beschikken, en daarnaast beroep doen op 8.500 medewerkers die gedetacheerd zouden worden door de lidstaten. Tegen 2027 zou het aandeel van vaste personeelsleden opgetrokken worden tot 3.000.

Geen utopische beloftes maken

Ook andere ministers tekenden voorbehoud aan bij het snelle tijdspad. “We moeten geen utopische beloftes maken”, zei de Duitser Horst Seehofer, die 2025 naar voren schoof als een haalbare doelstelling. Duitsland zou volgens het plan van de Commissie meer dan 1.200 grenswachters ter beschikking moeten stellen.

Daarnaast zijn landen aan de buitengrenzen, zoals Italië, Griekenland en Hongarije, beducht voor hun soevereiniteit over hun grondgebied. De Commissie claimt immers de bevoegdheid om zonder toestemming van de betrokken lidstaat een noodinterventie te lanceren wanneer die lidstaat in een crisissituatie niet meer in staat zou zijn om zijn grenzen voldoende te beschermen.

In afwachting van een compromis bereikten de ministers donderdag wel al twee deelakkoorden over het agentschap. Dat zal de lidstaten steunen bij de terugkeer van mensen zonder recht op asiel. Dat kan op financieel vlak zijn, maar bijvoorbeeld ook bij identificaties of het verkrijgen van de nodige reisdocumenten. Daarnaast mag het agentschap voor het eerst ook actief worden in derde landen die geen grens hebben met de Europese Unie.

VOOR ABONNEES