Europees Hof verklaart verbod op vergoedingen Arco-spaarders nietig

© Belga

Het Gerecht van de Europese Unie heeft België gelijk geven in een tweede Europese rechtszaak over de waarborgregeling voor de Arco-coöperanten. Die regeling werd eind 2016 al definitief afgewezen door het Europees Hof van Justitie. Maar het Gerecht, dat bepaalde zaken in eerste aanleg behandelt, oordeelt nu dat de Europese Commissie destijds geen verbod kon opleggen tegen betalingen in het kader van die garantieregeling.

De Commissie oordeelde in 2014 dat de garantieregeling voor de gedupeerde Arco-coöperanten van de regering-Leterme tegenstrijdig is met de Europese staatssteunregels. Bijgevolg moet het voordeel dat Arco dankzij de regeling genoot, aan de staat terugbetaald worden. De regering ging tegen de beslissing in beroep bij het Gerecht van het EU-Hof. Maar in 2015 stelde het Gerecht de behandeling van de zaak uit, in afwachting van de uitspraak van het Europees Hof van Justitie. Eind 2016 vonniste het Europees Hof van Justitie dat de depositogarantieregeling in strijd is met het Europees recht.

Die uitspraak is bindend, dus het Gerecht moest zich enkel nog uitspreken over andere aspecten van de beslissing van de Europese Commissie waartegen België beroep aangetekend had.

Het destijds opgelegde verbod voor betalingen op grond van de garantieregeling voor de Arco-coöperanten is nu nietig verklaard. “Dit verbod is geen passende maatregel om de door de toekenning van onrechtmatige staatssteun vervalste mededinging te herstellen.”

Weg niet open voor nieuwe oplossing

Dat het Gerecht van het Europees Hof van Justitie het verbod op een uitbetaling van de Arco-coöperanten nietig verklaart, betekent niet dat de weg openligt voor een nieuwe oplossing. Dat zegt advocaat Erik Monard, die eerder de waarborgregeling voor de coöperanten aanvocht.

Monard, die namens individuele beleggers de waarborgregeling aanvocht bij de Raad van State (via deze weg belandde de zaak uiteindelijk bij het Hof van Justitie) benadrukt dat hij het arrest van het Gerecht nog grondig moet bestuderen. "Maar het arrest doet niets af aan het arrest van eind 2016 van het Hof van Justitie over de grond van de zaak."

Het Gerecht oordeelde volgens de advocaat wel dat de Commissie met het verbod op een toekomstige uitbetaling haar bevoegdheden overschreed. "Maar dit wil niet zeggen dat de autostrade openligt naar een nieuwe oplossing. Die principes blijven gelden."

LEES OOK

Nu in het nieuws