Einde regering-Michel komt dichterbij

Charles Michel Foto: BELGA

Binnen de 48 uur, maar wellicht morgen (zaterdag) al, zou de ministerraad samenkomen. Dat wordt meteen het finale bedrijf in de Marrakech-crisis die de regering-Michel al dagen teistert. Zo vernam ‘De Standaard’. De kans dat de huidige meerderheid dan uit elkaar valt, is groot.

Premier Charles Michel (MR) houdt nog steeds bilaterale gesprekken met zijn vicepremiers in een ultieme poging om zijn regering te redden. Zodra hij zicht heeft op alle posities, roept hij de ministerraad samen, op vraag van N-VA. Dat zou naar verwachting ergens de komende 48 uur gebeuren, dus nog voor de top in Marrakech, komende maandag.

Essentieel voor N-VA

Volgens onze informatie wordt die ministerraad het finale bedrijf in de Marrakech-crisis. Zonder compromis valt de huidige meerderheid van CD&V, Open VLD, MR en N-VA dan uit elkaar. Michel had zich donderdag nog tijd gekocht in de Kamer, maar een verzoening tussen de standpunten blijkt verder weg dan ooit. Niemand zegt de regering te willen laten vallen, maar stilaan is geen ander scenario denkbaar. Voor N-VA is dit dossier ‘existentieel’.

De partij staat evenwel volledig geïsoleerd. De andere meerderheidspartijen zijn het erover eens dat de consensus rond het bekrachtigen van het VN-Migratiepact al is bekomen binnen de het daartoe bestemde regeringsorgaan, de CoorMulti, op 12 september. Die beslissing werd ‘geconsacreerd’ door de verklaring van premier Charles Michel voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties op 27 september en vervolgens gecommuniceerd aan alle diplomatieke posten door vicepremier Didier Reynders (MR) op 3 oktober. Dus ook naar de vertegenwoordiger in New York die op 19 december het pact formeel zal bekrachtigen voor België.

Dat betekent dat er een tegeninstructie moet worden gestuurd om de huidige richtlijn voor de ambassadeur weer in te trekken. Aangezien N-VA het Migratiepact op de ministerraad brengt, moet de discussie op de raad volgens onze informatie vanaf die beslissing vertrekken. “De vraag is dus of N-VA de andere partijen kan overtuigen om een nieuwe consensus te vormen in dit dossier”, zo valt te horen uit goede bron.

Interpretatieve nota

Die bereidheid is er niet bij de andere partijen. “Het enige wat ze nog kunnen krijgen is een interpretatieve nota, dat weten ze.” Blijft N-VA erbij dat dit niet volstaat zoals ze eerder zei, dan plaatst de partij zich buiten de regering, zo redeneren de andere partijen. Zoals bekend, aanvaardt N-VA de autoriteit van de CoorMulti niet als eindoordeel in dit dossier. Maar dat argument houdt juridisch geen steek, vinden de andere partijen. “De besluitvorming zoals ze is verlopen kan niet genegeerd worden. Hoe je het ook draait of keert, het is N-VA die wil terugkomen op afspraken die we eerder collegiaal genomen hebben. Daar bestaat geen draagvlak voor. Het is dan aan hen om hun conclusies te trekken.”

Buigen of barsten dus. We weten het waarschijnlijk dit weekend.

Door dso
VOOR ABONNEES