Europees Parlement keurt werkloosheidsuitkering vanaf eerste werkdag voor EU-burgers goed

© Belga

Werknemers uit andere lidstaten moeten reeds na één dag werk aanspraak kunnen maken op een werkloosheidsuitkering in België. Dat standpunt heeft het Europees Parlement dinsdag ingenomen in Straatsburg. Momenteel moeten deze werknemers minstens drie maanden in België aan de slag zijn geweest vooraleer ze recht hebben op een werkloosheidsuitkering.

Met 345 tegen 287 stemmen bij 24 onthoudingen schaarde het halfrond zich achter het idee dat EU-werknemers reeds na één dag werk in een andere lidstaat een aanvraag voor een werkloosheidsvergoeding moeten kunnen indienen in dat land. Dat betekent niet dat werklozen uit andere lidstaten in België meteen een vergoeding zouden ontvangen. Ze moeten eerder al elders in de Europese Unie een bepaalde periode gewerkt hebben.

“Sociale zekerheid in gevaar”

De Europese ontwerpverordening dreigt zo de Belgische regels onderuit te halen. Sinds 2016 geldt in ons land immers de regel dat EU-werknemers minstens drie maanden in ons land gewerkt moeten hebben vooraleer ze aanspraak maken op een uitkering. “Dit brengt de houdbaarheid van onze sociale zekerheid in gevaar”, meent Helga Stevens (N-VA).

Stevens wijst erop dat het parlement ook vindt dat werknemers de werkloosheidsvergoeding gedurende zes maanden kunnen meenemen naar een andere lidstaat. “Een tripje naar België wordt zo wel bijzonder interessant. Want een Belgische werkloosheidsuitkering ligt al snel een pak hoger dan een Bulgaars loon”, concludeert ze. N-VA stemde net als Gerolf Annemans (Vlaams Belang), Hilde Vautmans en Lieve Wierinck (Open VLD) tegen het standpunt van het parlement.

Ook Tom Vandenkendelaere (CD&V) heeft een probleem met het recht op een werkloosheidsuitkering na één dag, maar net als Kathleen Van Brempt (SP.A) en zijn partijgenoot Ivo Belet koos hij voor een onthouding. “De redenering is dat je mensen met een uitkering sneller in een inschakelingstraject krijgt, maar de situatie in België is apart omdat de werkloosheidsuitkeringen bij ons niet beperkt zijn in de tijd”, legt hij uit.

Ook veel verbeteringen

Tegelijkertijd staan er volgens Vandenkendelaere ook veel verbeteringen in de ontwerpverordening, die niet enkel over werkloosheidsuitkeringen gaat, maar over allerlei aspecten van de sociale zekerheid van mensen die over de grenzen werken. “Zowel werkgevers- als werknemersorganisaties zien brood in deze herziening. Daarom wilde ik ook de onderhandelingen niet tegenhouden”, aldus Vandenkendelaere.

De Europarlementsleden moeten over de ontwerpverordening inderdaad nog onderhandelingen aanvatten met de Europese ministers van Werk. De Belgische minister Kris Peeters (CD&V) pleitte bij zijn collega’s eveneens voor het behoud van de drempel van drie maanden, maar een gekwalificeerde meerderheid van de lidstaten landde in juni op een termijn van één maand. Overigens had ook Eurocommissaris Marianne Thyssen in haar oorspronkelijke voorstellen over de coördinatie van de sociale zekerheidsstelsels een periode van drie maanden voorzien.

Aangeboden door onze partners