Oppositie vindt meerderheidsakkoord Brussel te vaag: “Geschreven door comedian”

Bron © BELGA

Onder anderen Open VLD-fractieleidster Els Ampe maakte uitgebreid duidelijk wat mis was met het akkoord. Foto: Photo News

Brussel -

Op de Brusselse gemeenteraad is maandagavond het meerderheidsakkoord van PS, Change.Brussels, Ecolo-Groen en DéFI voorgesteld. De oppositiepartijen konden er voor het eerst uitgebreid hun zegje doen en deden dat ook. De ene was al wat kritischer dan de andere, maar de algemene teneur was dezelfde: het 180 pagina’s tellende akkoord bevat te weinig concrete toekomstvisie, acties, doelstellingen en vooral cijfers.

De liberalen van MR-Open VLD mochten de spits afbijten en het was duidelijk dat de verkiezingsnederlaag hen nog op de maag lag, want fractieleiders Els Ampe en David Weytsman hadden meer dan een uur nodig om duidelijk te maken dat het meerderheidsakkoord “door een stand-upcomedian geschreven is”. Van de nabijheid die beloofd wordt, zou geen sprake zijn.

“Ik zou graag positief blijven, maar in dit akkoord wordt er werkelijk niks gezegd over vele Brusselse wijken. Wat met de middelbare school in Haren? Quid de heropleving van het Maximiliaanpark in de Noordwijk? Over de Europese wijk en Louiza geen letter. Quid de netheid die amper de elfde prioriteit is in het bestuursakkoord?”, verklaarde Ampe.

Oppositie vindt meerderheidsakkoord Brussel te vaag: “Geschreven door comedian”
David Weytsman. Foto: BELGA

Haar MR-collega David Weytsman merkte op dat het meerderheidsakkoord te vaag is en zag in sommige punten zelfs een voortzetting van het beleid onder het bewind van PS en MR. “Er is geen budget, de cijfers ontbreken. Het is een catalogus met goede voornemens. Ik heb de indruk dat dit bestuursakkoord uit de Brico komt. We moeten ons plan zien te trekken om te begrijpen wat het finaal kan geven. Dat is niet serieus”, stelde Weytsman.

“Kunnen ons geen vaagheid permitteren”

De gemeenteraadsleden van CDH-CD&V deden niet onder voor de liberalen en spraken ook een uur lang. Zij brachten met momenten wel een positieve boodschap, want ze zien “een belangrijk aantal punten die ook door ons programma werden verdedigd”. Een constructieve oppositie voeren, is wat ze willen. Al moeten dan wel enkele punten zoals veiligheid, sociale economie, stadsontwikkeling en goed bestuur nog stevig verduidelijkt worden in hun ogen. Dat willen ze bijvoorbeeld zien door nieuwe ‘stadsmariniers’ of een online platform voor de lokale economie.

Oppositie vindt meerderheidsakkoord Brussel te vaag: “Geschreven door comedian”
Bianca Debaets. Foto: Photo News

“We kunnen ons geen zes nieuwe jaren van vaagheid permitteren. Het is positief dat de stad Brussel zegt te willen samenwerken met het gewest, maar men zal dat moeten bewijzen met daden en niet met woorden. De stad wil zich in veel dossiers in de plaats van het gewest stellen met als resultaat een wildgroei van structuren”, aldus Brussels staatssecretaris en gemeenteraadslid Bianca Debaets.

Bij de stemming over het meerderheidsakkoord onthielden de gemeenteraadsleden van CDH-CD&V zich, want het gebrek aan concrete cijfers doet hen nog zwaar twijfelen aan de toekomstige ontwikkeling van de stad. “We onthouden ons, omdat we een budgettaire strategie willen zien en een echte voortrekkersrol van de nieuwe ploeg om grote werven op poten te zetten. Zolang de intenties geen echt vervolg krijgen, kunnen we de nieuwe meerderheid niet steunen”, vervolledigde Didier Wauters (CDH).

“Zeer weinig concreet”

Oppositie vindt meerderheidsakkoord Brussel te vaag: “Geschreven door comedian”
Mathias Vanden Borre. Foto: Photonews.

Kersvers N-VA-gemeenteraadslid Mathias Vanden Borre ging niet verrassend dieper in op het Nederlands in Brussel en de band met Vlaanderen, want die moeten beide aangescherpt worden. Tegelijkertijd bleef ook de N-VA’er op zijn honger zitten wat betreft de concrete uitwerking van het meerderheidsakkoord.

“Er is het gevaar dat het een catalogus wordt, zoals aangehaald door collega’s. Er zijn zeer weinig concrete cijfers en doelstellingen. De focus op de veiligheid is er slechts in brede zin. Het goed bestuur is essentieel, want de vorige legislatuur bestond uit een kakofonie van schandalen, maar het blijft vaag. En er is welvaartscreatie, want dat is eigenlijk de grootste uitdaging. We moeten de mensen uit de armoede halen, want Brussel wordt in sneltempo diverser en armer. De Nederlandse taal biedt hierin meer mogelijkheden”, stelde Vanden Borre.

“Gebrek aan ambitie”

De nieuwkomers in de gemeenteraad, de leden van de PTB*PVDA, begonnen ook met een positieve noot en steunen de strijd tegen de armoede van de stad Brussel, maar al snel ging hun discours ook over wat ze graag anders willen zien. In het gebrek aan concrete doelstelling zag PTB*PVDA een “gebrek aan ambitie”. De focus van hun ontevredenheid ligt bij de arbeiderspartij op het gebrek aan sociale woningen en hun lakende onderhoud, het gebrek aan burgerparticipatie en het gebrek aan jobs.

Oppositie vindt meerderheidsakkoord Brussel te vaag: “Geschreven door comedian”
Mathilde El Bakri Foto: Photo News

“We willen een stad op mensenmaat, maar dan moeten we duizenden jobs creëren. We hebben bouwvakkers, kleuterleidsters en leraren nodig en die uitdagingen zullen we niet aangaan met dit meerderheidsakkoord. Er is duurzaam werk nodig, stelt u zelf, maar er is geen ambitie op dat vlak”, aldus Mathilde El Bakri.

De verouderde sociale woningen moeten voor de nieuwe oppositiepartij snel echt gerenoveerd worden, want ze zijn de grootste klimaatvervuiler in Brussel. “Ze zitten zo vol vocht dat de muren zwart zien, maar als renovatie worden ze slechts herschilderd om de vochtplekken weg te werken. De stad Brussel wil exemplarisch zijn, doe dat op het gebied van kwaliteitsvolle woningen”, vindt El Bakri.

Reactie burgemeester Close

In een antwoord op de vele opmerkingen had Brussels burgemeester Close een allesomvattend antwoord: “De cijfers zullen volgen bij de voorstelling van de begroting.”

AANGERADEN
Meest recent