Fortis-schikking is finaal: al 200.000 claims

De schikking van 1,3 miljard euro die verzekeringsgroep Ageas trof voor de gedupeerde beleggers van Fortis, is finaal. Ageas maakt met andere woorden geen gebruik van zijn beëindigingsrecht in die schikking. Er liepen al zowat 200.000 claims binnen, meldt het bedrijf.

Ageas had zelf nog de schikking kunnen beëindigen indien te veel beleggers van het ter ziele gegane Fortis, de wettelijke voorganger van Ageas, ervoor gekozen hadden om niet in te gaan op de schikking.

Die optie leek alvast weinig waarschijnlijk aangezien het bedrijf lange tijd onderhandelde met verschillende partijen vooraleer de schikking voor de Nederlandse justitie uit de bus kwam. En donderdag nog verwees het Brusselse parket nog expliciet naar de schikking en bijhorende vergoeding voor de aandeelhouders toen het motiveerde waarom het verschillende (ex-)toplui van de bank niet vervolgt.

“Gelet op de overweldigende steun voor de schikking en het zeer beperkte aantal opt-out kennisgevingen dat tot dusver ontvangen werd, heeft de raad van bestuur van Ageas tijdens zijn vergadering van 20 december 2018 beslist om nu al duidelijkheid te geven door te verzaken aan het beëindigingsrecht”, zegt Ageas in een persbericht.

Omwille van het “zeer hoge aantal” ontvangen claims, zal de verwerking en de betaling ervan “in batches gebeuren”. Meer dan 60.000 claims werden reeds goedgekeurd voor een vroegtijdige uitkering van 70 procent van het vergoedingsbedrage, dat voor een totaal van ongeveer 400 miljoen euro.

Aangeboden door onze partners