De Wever, Beels en De Backer stellen ‘ontwerp-bestuursakkoord’ voor: “Antwerpen moet meest mobiele en leefbare stad van Europa worden”

Bron © BELGA, eigen berichtgeving
Antwerpen -

Zoals verwacht hebben N-VA, SP.A en Open VLD vrijdag een akkoord bereikt om de stad Antwerpen te gaan besturen tijdens de komende legislatuur (2019-2024). Rond 12.20 uur stelden de drie hoofdrolspelers, Bart De Wever (N-VA), Jinnih Beels (SP.A) en Philippe De Backer (Open VLD) het ontwerp-bestuursakkoord voor in het museum Plantin-Moretus. “Verbinding staat daarin centraal", klinkt het.

“De Grote Verbinding, is de naam van het akkoord,” begon De Wever. “De Oosterweelverbinding wordt aangelegd tijdens onze legislatuur, het gaat over de fiets- en wandelbrug over de Schelde die Linker- en Rechteroever zal verbinden, overkappingsprojecten over de ring, het gaat over het sociaal beleid om alle Antwerpenaren tot een stadsgemeenschap te verbinden, dat gaat over een bruisende stad waarin we de Antwerpenaren zo veel mogelijk met elkaar willen verbinden, het gaat over activering van welvaart en economie, zoveel mogelijke Antwerpenaren verbinden in de realiteit van de 21e eeuw, het gaat over veiligheid en geborgenheid,...”

De Wever, Beels en De Backer stellen ‘ontwerp-bestuursakkoord’ voor: “Antwerpen moet meest mobiele en leefbare stad van Europa worden”
Foto: Photo News

Daarin stelt het toekomstige bestuur twee strategische ambities: “De centrale ambitie, we willen van Antwerpen de meest leefbare stad van het land maken. Plus: we willen wijkgericht werken, op alle mogelijke beleidsdomeinen”, gaat De Wever verder. “Inclusie is ook ons gemeenschappelijk doel. Er is wederzijds respect en vertrouwen gegroeid. Dat is het beste fundament om samen te kunnen besturen.” “We gaat dat ontwerpakkoord ook loyaal uitvoeren, als onze achterbans het goedkeuren.”

Nog goedkeuring door achterban

De presentatie van het “ontwerp-bestuursakkoord” betekent nog niet dat de “Bourgondische coalitie” volledig uit de startblokken is. De leden van de deelnemende partijen moeten dus nog groen licht geven en vooral bij SP.A zou dat nog spannend kunnen worden. Er kwam de voorbije weken heel wat interne kritiek op een eventuele samenwerking met N-VA en die kritiek nam alleen nog toe na de regeringscrisis en het migratiedebat. De beweging “Wij Zijn Socialisten” riep al op om tegen het akkoord te stemmen, wat de inhoud ook zou zijn.

Schepenambten?

De Wever wil dan ook nog niks zeggen over aan wie de schepenposten worden toegewezen. Dat zal pas gebeuren nadat de partij-afdelingen het akkoord hebben goedgekeurd. “Pas als dat gebeurd is, worden de schepenposten ingevuld.”

LEES OOK. SP.A-lijsttrekker Jinnih Beels wordt dan toch schepen in Antwerpen (+)

De Wever, Beels en De Backer stellen ‘ontwerp-bestuursakkoord’ voor: “Antwerpen moet meest mobiele en leefbare stad van Europa worden”
De Wever kreeg een kookboek voor zijn verjaardag.

Na de voorstelling kreeg Bart De Wever nog een cadeau: het is vandaag namelijk zijn verjaardag, hij wordt 48. “Al meteen een vertrouwensbreuk, ik had gevraagd dat niet te doen”, zei De Wever lachend. “Het feit dat men mij een kookboek geeft, toont dat er nog werk is aan de wederzijdse kennis van elkaar.”

“Dresscode blijft gerespecteerd”

Bij de vragen van journalisten na de voorstelling werd onder andere gepolst of De Wever al dan niet voorzitter van N-VA blijft, in combinatie met het burgemeesterschap van Antwerpen. Daarin was hij duidelijk: hij blijft N-VA voorzitter.

Er kwamen ook heel wat vragen over mogelijke gevolgen van de uitslag van de Vlaamse en federale verkiezingen in mei. “Laat ons over Antwerpen spreken als jullie het niet erg vinden. Ik ben blij dat iedereen de focus heeft gelegd op Antwerpen en niet op wat erbuiten gebeurt. Dat project mag niet in gevaar komen. Daar zullen wij ons best voor doen. Ik ook. De eerste maanden gaan de moeilijkste zijn. Dit is geen evidente coalitie. De omgevingsfactoren (nationale verkiezingen, red.) gaan het extra moeilijk maken. We doen dit vanuit het besef dat er geen andere opties waren. We willen eigenlijk hetzelfde, het gaat om de manier waarop we die bereiken”, reageerde De Wever.

Daarnaast benadrukte De Wever dat de dresscode in Antwerpen onveranderd blijft: “De dresscode blijft gerespecteerd: neutraal. Er mogen dus geen duidelijke sportieve of religieuze overtuigingen getoond worden bij ambtenaren in functie naar de burger toe. De neutraliteit ‘front office’ stelt dat er geen voorkeuren van religie of maatschappelijke of andere voorkeur mogen blijken.”

De Wever, Beels en De Backer stellen ‘ontwerp-bestuursakkoord’ voor: “Antwerpen moet meest mobiele en leefbare stad van Europa worden”

In het ontwerpakkoord (het volledige akkoord leest u onderaan) staat onder andere het volgende:

VEILIGHEID EN VERKEER.

 • het verbeteren van de verkeersstromen
 • het bouwen van een eigen beveiligde instelling voor jeugddelinquenten
 • inzetten van drones voor onder andere veiligheid, bij de brandweer,...
 • voertuigenpark van de politie duurzamer maken
 • meer camera’s voor verkeersveiligheid
 • mobiele camera’s om overlast aan te pakken
 • onderzoek of beëdigde ambtenaren verkeersovertredingen kunnen bestraffen
 • prioriteit van inzet op drugs verderzetten
 • voertuigen van zware verkeersovertreders bestuurlijk in beslag nemen
 • vrachtwagenlevertijden invoeren
 • een Antwerps verkeerscentrum opzetten dat alles opvolgt en 24/7 functioneert

BRUISENDE STAD.

 • Tall Shipsrace weer naar Antwerpen brengen
 • de A-kaart wordt omgezet naar een pAs, waar onder andere ook mobilieitstoepassingen aan zullen worden toegevoegd
 • stedelijke musea elke eerste vrijdag van de maand gratis, voor alle bezoekers
 • restauratie van het Brouwershuis, het Vleeshuis, Oude Beurs, de Bourla,...
 • het MAS laten evolueren naar een echt stadsmuseum, waarin de groei van Antwerpen wordt getoond.
 • masterplan voor Linkeroever voor meer potentieel voor watersport
 • er moeten meer ruimten komen om te fuiven. Berchem Station krijgt nieuwe fuifzaal
 • plannen voor een eigen Antwerps jongerenfilmfestival
 • nieuwe Vlaamse MHKA moet een internationale attractiepool worden

BESTUURLIJKE STAD.

 • onbestemde, eenmalige inkomsten worden geïnvesteerd in de pensioenreserves
 • een gunstig ondernemingsklimaat
 • hertekening van de districtsgrenzen wordt niet uitgesloten
 • stad financieel gezond houden
 • inzetten op diversiteit van het dienstbestand. Dat moet een afspiegeling zijn van de stedelijke samenleving
 • de 9 districten krijgen de garantie hun eigen beleid te voeren

HARMONIEUZE STAD.

 • een actief anti-discriminatiebeleid, onder andere via praktijktests
 • permanent onderdak voor langdurig daklozen
 • optreden tegen uitkeringsfraude
 • beter opvolging van chronisch zieken en kwetsbare groepen
 • Nederlands staat centraal in alle hulpverlening
 • strijd tegen eenzaamheid gaat verder en armoede moet actief opgespoord worden

WOONSTAD.

 • 5.000 nieuwe of grondig vernieuwde sociale woningen
 • investeringen in renovatie
 • streng optreden tegen mensen die anderen het leven zuur maken
 • beschermen van eengezinswoningen
 • huurmodel voor starters en jonge gezinnen
 • sensoren voor afvalbakken
 • eventueel, in overleg met personeel, huisvuil ook ophalen op feestdagen
 • strijd tegen huisjesmelkerij krachtdadig opgevoerd
 • leefbaarheid van sociale woningen is prioriteit

LEEFBARE EN MOBIELE STAD.

 • ambitie om van Antwerpen de meest mobiele en meest leefbare stad van Europa te maken
 • gezonde lucht van mensen is essentieel, maar efficiënte mobiliteit ook
 • grootste mobiliteitsknoop van 21e eeuw ontwarren
 • historische binnenstad wordt maximaal autoluw, maar wel toegankelijk
 • buiten de historische kern investeren in leefbare wijken, extra investeren in buurtparkings
 • absolute en volledige bewegingsvrijheid voor voetgangers en fietsers
 • er moeten meer verplaatsingen over het water komen
 • drukke voetgangersroutes voorzien van banken
 • maximale fietsvriendelijke heraanleg van straten
 • er komt weer water in het stadspark
 • de norm voor de Lage Emissiezone wordt verstrengd

LERENDE EN WERKENDE STAD & DIGITALISERING.

 • onderwijshoofdstad van Vlaanderen worden
 • de beste leerkrachten aantrekken
 • betere en vlottere verbinding met de arbeidsmarkt
 • ondersteunen van bedrijven en horecazaken die hinder ondervinden van werken
 • Middenvijver wordt een kwalitatieve stadscamping met veel mogelijkheiden
 • uitrol van 5G
 • van Antwerpen de kansenhoofdstad maken.
 • Antwerpen gaat de handen in elkaar slaan met de Haven van Zeebrugge
De Wever, Beels en De Backer stellen ‘ontwerp-bestuursakkoord’ voor: “Antwerpen moet meest mobiele en leefbare stad van Europa worden”

Terugblik?

N-VA bleef op 14 oktober de grootste partij in Antwerpen met 35 procent van de stemmen en 23 zetels in de gemeenteraad, nagenoeg hetzelfde resultaat als bij de grote overwinning die de partij in 2012 aan de macht had gebracht. Bart De Wever haalde als lijsttrekker 76.702 voorkeurstemmen en verpulverde ook op dat vlak de tegenstand. In het zog van N-VA ging vooral Groen er fors op vooruit, van 8 naar 18 procent en van 4 naar 11 zetels. Groen-lijsttrekker Wouter Van Besien had een coalitie met N-VA echter vooraf al afgewezen en lonkte naar een (centrum)links alternatief. Dat bleek door het resultaat van N-VA en ook Vlaams Belang (stabiel op 10 procent maar van 5 naar 6 zetels) echter mathematisch onmogelijk. Sp.a, in 2012 nog op een stadslijst met CD&V, hield slechts 6 zetels over, PVDA bleef op 4 steken. De huidige coalitiepartners van N-VA, CD&V en Open Vld, kwamen uit op respectievelijk 3 en 2 zetels.

Een voortzetting van de “Zweedse coalitie” had voor de verkiezingen de voorkeur van burgemeester en N-VA-lijsttrekker Bart De Wever, maar die had nog slechts een meerderheid van 28 op 55 zetels. Onvoldoende voor een stabiel bestuur, verklaarde De Wever al snel. Hij lonkte daarom naar een mogelijke “verzoening” met links. Toen duidelijk werd dat een akkoord met Groen niet mogelijk was, bleef sp.a over. Open Vld mocht opnieuw mee in bad, de CD&V van de speciaal daarvoor uit Puurs verhuisde Kris Peeters viel af.

De onderhandelingen hebben iets meer dan een maand geduurd, nadat De Wever als formateur eerst uitgebreid de tijd had genomen om alle partijen met verkozenen een of meerdere keren te ontvangen voor verkennende gesprekken. PVDA en Vlaams Belang vielen als eerste af omdat N-VA sowieso niet met hen wilde samenwerken, al bood het VB wel gedoogsteun aan indien er een (centrum)rechts bestuur zou komen. Groen mocht twee keer op gesprek komen, maar leek nog voor aanvang N-VA te provoceren door in de gemeenteraad al resoluties rond een autoluwe binnenstad en betaalbaar wonen in te dienen nog voor er eigenlijke onderhandelingen begonnen waren. Ook de andere partijen konden dat manoeuvre niet smaken.

Na die tweede verkennende gespreksronde verliepen de contacten tussen de verschillende partijen in alle discretie en kwam De Wever uiteindelijk op 19 november met het nieuws naar buiten dat N-VA formele onderhandelingen zou starten met Open Vld en sp.a. Groen had immers “geen enkele ambitie tot bestuursverantwoordelijkheid” getoond volgens De Wever. Van zijn huidige coalitiepartners koos hij voor Open Vld en niet CD&V, allicht omwille van de grote inhoudelijke overeenkomsten. CD&V was onder leiding van Peeters dan weer een linksere koers gaan varen en ook op persoonlijk vlak boterde het tijdens de campagne duidelijk niet tussen De Wever en Peeters.

Door lbo
AANGERADEN