Regent het in Gent? Langer voor het rood met de auto, sneller groen voor de fietsers: “Zij komen op de eerste plaats”

Sensoren zullen ervoor zorgen dat fietsers bij regenweer sneller groen krijgen en dus minder lang in de regen moeten wachten. Foto: fvv

Gent -

Binnenkort zullen fietsers en voetgangers sneller groen licht krijgen als het regent. Dat bevestigt het kabinet van Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw (Groen). Die wil fietsers hiermee duidelijk maken dat zij in Gent op de eerste plaats komen.

Schepen van Mobiliteit Filip Watteeuw is een plan aan het uitwerken om fietsers- en voetgangerslichten sneller op groen te laten overslaan bij regenweer.

“Voor fietsers en voetgangers maakt een halve minuut minder lang in de regen wel degelijk verschil. En je geeft met dergelijke maatregelen ook vooral de boodschap dat zij op de eerste plaats komen”, zegt de schepen.

In eerste instantie denkt hij aan plaatsen waar grote fietsers­stromen voorbijkomen, zoals enkele kruisingen met de stadsring R40 en de as Blaisantvest-Nieuwe Wandeling. Als die maatregel daar blijkt te werken, volgen ook andere plaatsen.

Fietsersbond blij

Welke kruispunten precies in aanmerking komen en wanneer dat systeem wordt geïnstalleerd, is nog niet bepaald.

Voor het autoverkeer op de stadsring is de invoering van zo’n systeem natuurlijk minder goed nieuws, want autobestuurders zullen bij regenweer minder snel groen licht krijgen, met mogelijk langere files tot gevolg.

Yves De Bruyckere van de Gentse afdeling van de Fietsersbond juicht de plannen toe. “Als fietsers in de watten worden gelegd, gaan mensen sneller op de fiets overstappen”, zegt hij.

Fietsers hebben tegenwoordig wel vaak almaar betere regenkleding, maar wie is het nog niet overkomen dat hij ’s ochtends bij droog weer van huis vertrekt en ’s avonds in een regenbui naar huis rijdt. “Elke halve minuut minder in de regen, telt voor een fietser.”

Volgens Yves De Bruyckere zijn sowieso een pak moderniseringen mogelijk op het gebied van de verkeerslichten in België. “Men spreekt altijd over de digitalisering. Als er iets is waar dit vruchten kan afleveren, is het bij verkeerslichten. Door die centraal aan te sturen, kun je het verkeer veel beter regelen, bijvoorbeeld bij bepaalde calamiteiten of wegenwerken. Nu moet iedere keer een stielman in een bestelwagen daarnaartoe rijden om een aanpassing te doen.”

Nederlands voorbeeld

Schepen Watteeuw is de mosterd gaan halen in Kopenhagen, maar ook in Nederlandse steden duiken dergelijke verkeerslichten almaar vaker op. In Rotterdam bijvoorbeeld slaan verkeerslichten bij regen om de 40 in plaats van om de 80 seconden op groen. De lichten zijn daarvoor uitgerust met een regensensor. In Apeldoorn worden de lichten bij regenweer dan weer centraal bijgestuurd.

Door Bart Moerman
AANGERADEN
Meest recent